Velkommen til Fransk årsstudium ved Høgskolen i Østfold studieåret 2022/2023

Vi er glade for at du har valgt å studere hos oss. Vi håper du vil trives og ser fram til å møte deg ved oppstart av studiet i august.

Informasjon og program som er felles for alle nye studenter  

Nedenfor finner du informasjon og program spesielt for Fransk årsstudium.

Som nettstudent behøver du ikke å møte på høgskolen i forbindelse med studiestart den 16. august. Selvfølgelig er du allikevel hjertelig velkommen på campus hvis du har anledning.

Kontaktpersoner

For faglige spørsmål knyttet til de enkelte emnene, kan du ta direkte kontakt med foreleser i emnet. Du finner navnet i den aktuelle emnebeskrivelsen.

Oppstartsmøte

Fransk årsstudium har informasjonsmøte for nye studenter i Zoom torsdag 18. august kl. 17.00 -19.00. Lenke til møtet vil du finne i din timeplan.  

Zoom
Det meste av undervisningen foregår i det digitale verktøyet Zoom, og vi anbefaler at du gjør deg kjent med dette verktøyet før studiestart for å være ekstra godt forberedt.

Undervisning i Fransk årsstudium foregår primært i tidsrommet 09 - 11, 10 - 12 og 17 - 19 mandag - torsdag avhengig av hvilke emner du tar.

Du finner lenker til digitale arrangementer i timeplanen din, som publiseres senest 1. august. 
Husk at du kan abonnere på timeplanen på telefonen din.

Videre informasjon om Fransk årsstudium er formulert som 'Ofte stilte spørsmål' - og vi anbefaler deg å lese godt gjennom dette slik at du er forberedt til studiestart :

Ofte stilte spørsmål

Heltidsstudent eller deltidsstudent?

Heltidsstudenter: Når du semesterregistrerer deg for høsten 2022, blir du automatisk meldt til undervisning og eksamen i tre emner i henhold til din studiemodell for heltidsstudier. Når studieåret nærmer seg slutten, kan du søke om et års utvidet studierett, og flytte emnene som gjenstår til neste studieår. Da kan du sende en e-post til din studieveileder Tove Sørum eller til studier@hiof.no så hjelper vi deg med det. Merk at det kun gis inntil ett års utvidet studierett og studiet må altså fullføres senest våren 2023.

Deltidssudenter: Når du semsterregistrerer deg for høsten 2022, blir du automatisk meldt opp til undervisning og eksamen i to emner i henhold til studiemodell for deltidsstudier

Hvordan er årsstudiet i fransk organisert?

Årsstudiet i fransk er delt opp i 6 emner som går over høst og vårsemestret, med eksamen om våren.

Høst 2022:

  • SFF11120 - Fransk språk
  • SFF11220 - Fransk muntlig forståelse og produksjon
  • SFF11320 – Fransk litteratur og kulturkunnskap

Vår 2023:

  • SFF11420 - Fransk muntlig og skriftlig språkferdighet
  • SFF11520 - Fransk litteratur og teori
  • SFF11620 - Fransk samfunnskunnskap

Du kan lese mer om emnene i studiemodellen

Må man ta disse emnene i en bestemt rekkefølge?

Vi anbefaler at deltidsstudentene starter med språkemnene først:

Studiemodellen for deltidsstudenter finner du her.

Hvordan kommer jeg i gang med studiet?

Du må semesterregistrere deg i Studentweb og betale semesteravgift. Faktura på semesteravgift finner du også i Studentweb.

Hvilken læringsplattform skal jeg bruke?

I læringsplattformen Canvas (som du får tilgang til etter semesterregistreringen) finner du praktisk informasjon om pensum, arbeidskrav og oppgaver m.m.

Hvilket verktøy brukes til nettforelesningene?

Verktøyet Zoom brukes i nettforelesningene, og du bør gjøre deg kjent med dette verktøyet før studiestart slik at du er godt forberedt for undervisningen. Se denne introduksjonsvideoen for å få et innblikk i hvordan Zoom fungerer.

 

Hvordan organiseres undervisningen?

Det vil være mulig å følge undervisningen både på for- og ettermiddag. Du velger selv det tidspunktet som passer best for deg. 

Når foregår undervisningen?

Dette avhenger av hvilke emner du tar, men undervisningen finner primært sted fra mandag til torsdag - og i tidspunktene er fra 9-11, 10-12 og 17-19. 

NB! Emnet SF11220, Fransk språk, har 3 undervisningstimer. Tidsrommet for undervisning er 09.30 – 12.30 (mandager) og 17.00 – 20.00 (mandager og onsdager).

Hvor mange dager i uken har jeg nettundervisning?

Dette avhenger også av hvilke og hvor mange emner du tar. Timeplan vil være helt klar nærmere studiestart. 

Er nettundervisningen obligatorisk?

For Fransk muntlig forståelse og produksjon kreves det deltakelse i 70 % av nettmøtene. For de andre emnene er det ikke obligatorisk deltakelse, men vi anbefaler sterkt at du deltar så ofte som mulig. Det er i nettmøtene du kan praktisere fransk og høre fransk. Det er her du kan spørre om ting du lurer på, og det er her læreren gjennomgår nytt stoff, tekster og øvelser. Det er i nettmøtene at undervisningen foregår og oppgaver løses.

Hva slags utstyr behøver jeg ha for å følge nettundervisningen?

Du finner informasjon om dette på hiof.no/studier/nettstudier-fremmedsprak/

Er det utenlandsopphold i studiet?

De som ønsker det kan ta et opphold på 1- 4 uker ved CAVILAM i Vichy i Frankrike. Vær OBS på at det kun er opphold på 4 uker gir rett til støtte fra Lånekassen. Studieoppholdet er i perioden tidlig i oktober til tidlig i november 2022. Samlede utgifter for kurs, reise og opphold i 4 uker ligger på ca. 20 000 kr. 
 

Finnes det videre studier i fransk på HiØ?

Ja, vi har Fransk påbyggingsstudium (30 stp) samt masterstudiet Fremmedspråk i skolen (120 stp)

Hvor får jeg tak i pensumbøkene?

Vi anbefaler at du kjøper pensumlitteratur hos din nettbokhandler.

 

Publisert 2. juli 2020 13:50 - Sist endret 15. sep. 2022 09:18