Jobb og videre studier (2019–2020)

Studiet kan kombineres med andre fag ved høyskoler og universitet, og kan inngå som del av Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur (HiØ).

Studiet kan inngå som del av opptaksgrunnlaget til ulike mastergradsstudier i fransk, f.eks. Masterstudium i fremmedspråk i skolen (HiØ).

Studiet kombinert med praktisk-pedagogisk utdanning gir kompetanse for undervisning i fransk i ungdomsskolen og i videregående skole.

Gode franskkunnskaper er viktig og nyttig i ulike yrker både i næringslivet og i offentlig sektor.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. nov. 2019 01:33:18