Jobb og videre studier (2020–2021)

Studiet kan kombineres med andre fag ved høyskoler og universitet, og kan inngå som del av Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur (HiØ) (gjelder kull 2018 eller tidligere).

Studiet kan inngå som del av opptaksgrunnlaget til ulike mastergradsstudier i fransk, f.eks. Masterstudium i fremmedspråk i skolen (HiØ).

Studiet kombinert med årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning gir kompetanse for undervisning i fransk i ungdomsskolen og i videregående skole.

Gode franskkunnskaper er viktig og nyttig i ulike yrker både i næringslivet og i offentlig sektor.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 03:44:29