Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Vår 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden.
Åpner for søking:
1. mai
Ordinær søknadsfrist:
10.mai
Semesteravgift:
NOK 600

Er du yrkesfaglærer og ønsker å styrke din faglige kompetanse?

Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde (15 studiepoeng) er et oppdragsstudium for fylkeskommunene i Østfold, Vestfold og Telemark. Videreutdanningstilbudet er for deg som er lærer og som har ansettelse tilknyttet yrkesfaglig utdanningsprogram ved en videregående skole i Østfold, Vestfold og Telemark. Yrkesfaglæreres yrkesfaglig kompetanse er avgjørende for ledelse av yrkesrelevant og tilpasset opplæring til elevenes ulike yrkesinteresser og utdanningsplaner. Slik kompetanse bidrar til å konkretisere undervisningen og læringsarbeidet i tråd med elevenes læringsbehov. Det kan ha betydning for elevenes motivasjon og dermed kunne forebygge frafall og manglende fullføring av yrkesutdanning. Studiet gir kunnskap om yrkene i eget utdanningsprogram, samt kompetanse i læreplananalyse og analyse av fellestrekk mellom yrkene i utdanningsprogrammet og om yrkenes særpreg. Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde innbefatter også analyse av dagsaktuell kompetanse i studentens opprinnelige yrkesbakgrunn.

Videreutdanningen har utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategi ”Yrkesfaglærerløftet - for fremtidens fagarbeidere” og Utdanningsdirektoratets satsning på kompetanseutviklingstilbud innen yrkesfag. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Fra 1. februar kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2019. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no/videreutdanning.

Kontakt

Programledelse
HiØ VIDERE,
Alf Rolin, studieleder Eva Martinsen Dyrnes, høgskolelektor