Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2020
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad, evt. andre steder / delvis nettbasert.
Åpner for søking:
15. mars
Ordinær søknadsfrist:
15. mai
Semesteravgift:
NOK 600
Studieavgift:
NOK 33 000

Konsekvenspedagogikken betrakter mennesket som tenkende, villende og handlende. Friheten til å handle og handlingens konsekvenser sees som  grunnleggende for all sosial læring.

Sosial handlingskompetanse er et gjennomgående tema i studiet. Dette begrepet viser til det å kunne handle selvstendig og ansvarlig i sosiale sammenhenger. Det å gjøre barn, ungdom og unge voksne bevisste på at de har flere handlingsalternativer som leder til ulike konsekvenser er både et viktig pedagogisk verktøy og en sentral del av studiet.

Faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring og konsekvenspedagogikkens målgruppe er barn, ungdom og unge voksne som trenger å lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evnen til medbestemmelse og medansvar.

Studiet strekker seg over to semestre og er organisert i form av fire fysiske helgesamlinger (fredag til søndag)- to helgesamlinger per semester, samt to webinarer. Studiet omfatter også en obligatorisk praksisutplassering, med et omfang på til sammen en arbeidsuke, som skal gjennomføres ved en virksomhet som benytter konsekvenspedagogikk. Studiets organisering gjør det mulig å kombinere jobb med studier.

Alle studenter skal levere politiattest innen studiestart for å kunne avvikle praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

 

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder, Alf Rolin Førsteamanuensis, Tor Freyr