Konsekvenspedagogikk 1 (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden, evt. andre steder / delvis nettbasert.
Åpner for søking:
15. mars
Ordinær søknadsfrist:
15. mai
Semesteravgift:
NOK 600
Studieavgift:
NOK 31900

Alle handlinger har en konsekvens eller følge. Dette ligger til grunn for den pedagogiske retningen studiet bygger på. Å forbedre elevenes læreevne innebærer at du som pedagog må se helheten og angripe utfordringer fra flere vinkler.

Konsekvenspedagogikk 1 vektlegger elevenes sosiale læring like mye som den faglige. Å bevisstgjøre barn og unge på at de har flere valgmuligheter som leder til ulike konsekvenser er et viktig pedagogisk verktøy som utgjør en sentral del av studiet.

Studiet er unikt i nordisk sammenheng og åpent for deltakere fra hele Norden. Studentenes ulike fag- og yrkesbakgrunn gir gode erfaringsutvekslinger og refleksjoner underveis i studiet.

Konsekvenspedagogikk 1 er et deltidsstudium som strekker seg over to semestre, organisert med fire fysiske helgesamlinger (fra fredag til søndag) og to webinarer (seminarer på nettet). Undervisningen på helgesamlingene kan følges som nettstudium etter nærmere avtale med fagansvarlig. Nettstudium forutsetter at tre eller flere studenter organiserer fysisk samlinger for å følge undervisningen, med veileder fra en konsekvenspedagogisk virksomhet. Som student må du regne med individuelt arbeid mellom fellessamlingene. To helgesamlinger per semester gjør det mulig å kombinere jobb og studier.

Obligatorisk praksis på til sammen én arbeidsuke skal gjennomføres ved en virksomhet som benytter konsekvenspedagogikk.

 

Kontakt

Programledelse
HiØ VIDERE,
Alf Rolin, studieleder, Avdeling for lærerutdanning