Velkommen som student i Spansk årsstudium studieåret 2022/2023

Vi er glade for at du har valgt å studere hos oss. Vi håper du vil trives og ser fram til å møte deg ved oppstart av studiet i august.

Informasjon og program som er felles for alle nye studenter  

Nedenfor finner du informasjon og program spesielt for Spansk årsstudium.

Som nettstudent behøver du ikke å møte på høgskolen i forbindelse med studiestart den 16. august. Selvfølgelig er du allikevel hjertelig velkommen på campus hvis du har anledning.

Kontaktpersoner

For faglige spørsmål knyttet til de enkelte emnene, kan du ta direkte kontakt med foreleser i emnet. Du finner navnet i den aktuelle emnebeskrivelsen.

Informasjonsmøter/oppstartsamlinger
Det arrangeres digitale informasjonsmøter/oppstartsamlinger for Spansk årsstudium i Zoom  torsdag den 18.august. Vi kommer å tilby dette møtet på to forskjellige tidspunkter. Du kan velge det tidspunktet som passer best for deg.  

Kl. 12.00 - Klikk her for å delta på dette  møtet. 

kl.  18.00 - Klikk her for å delta på dette møtet

Lenken til møtet vil også  bli publisert i Canvas og i din timeplan

I disse møtene vil vi gjennomgå studieplanen, de digitale verktøyene du skal bruke som nettstudent (Canvas og Zoom), samt andre faglige og administrative temaer.
Det legges videre opp til informasjon og samtaler på spansk om studiets mål, innhold og arbeidsmåter. Dette er en gylden mulighet til å bli kjent med medstudenter og komme i gang med arbeidet med fagstoff.

Vi har videre formulert studiestartinformasjonen som ‘Ofte stilte spørsmål’ da det erfaringsmessig er disse spørsmålene vi får fra studentene ved studiestart;

Er nettstudiet i spansk (Spansk årsstudium, 60 stp.) et heltidsstudium eller deltidsstudium?

Du kan ta studiet både på heltid og på deltid.

Som heltidsstudent vil du, når du semesterregistrerer deg for høsten 2022,automatisk bli meldt til undervisning og eksamen i tre emner, i henhold til studiemodellen for heltid

Som deltidsstudent, følger du denne studiemodellen og vil automatisk bli meldt til undervisning og eksamen i to emner.

Hvordan kommer jeg i gang med studiet?

Du må semesterregistrere deg i Studentweb og betale semesteravgift. Når dette er gjort får du tilgang til læringsplattformen Canvas. Se mer informasjon om semesterregistrering her.

Hvor finner jeg praktisk informasjon om studiet?

I læringsplattformen Canvas (som du får tilgang til etter semesterregistreringen) finner du praktisk informasjon om pensum, arbeidskrav og oppgaver m.m.

Hvordan foregår nettforelesningene?

Verktøyet Zoom brukes i netforelesningene, og du bør gjøre deg kjent med dette verktøyet før studiestart, slik at du er godt forberedt til undervisningen. Her finner du informasjon og instruksjonsvideo om hvordan du bruker Zoom.

Opplever du problemer med å følge instruksene i videoen, ta kontakt med itvakt@hiof.no

Hvordan er spansk årsstudium organisert?

Årsstudiet i spansk heltid består av 6 emner som går over høst- og vårsemestret. De 6 emnene er:

Høst 2022

•    SSP10619 Spansk grammatikk 1 (10 studiepoeng)
•    SSP10719 Spansk og latinamerikansk kultur 1 (10 studiepoeng)
•    SSP10819 Spansk og latinamerikansk litteratur 1 (10 studiepoeng)

Vår 2023

•    SSP11619 Spansk grammatikk 2 (10 studiepoeng)
•    SSP11719 Spansk og latinamerikansk kultur 2 (10 studiepoeng)
•    SSP11819 Spansk og latinamerikansk litteratur 2 (10 studiepoeng)

Følger du derimot studiet på deltid, vil studiet ditt være organisert slik du ser i studiemodellen for deltid.

 

Hvor finner jeg studieplan og emnebeskrivelser?

Her finner du oppdatert studieplan, og i studieplanen finner du en studiemodell som inneholder alle emnebeskrivelsene. Vi anbefaler deg å lese emnebeskrivelsen før informasjonsmøtet.

 

Hvor finner jeg litteraturliste?

For å finne litteraturliste for de enkelte emnene, klikker du på emnebeskrivelsene i studiemodellen. Litteraturliste er siste punkt i alle emnebeskrivelser.

 

Når er den første forelesning på nett?

Du finner tidspunktene for dine forelesninger i timeplanen din her

Når man skal delta på forelesninger, finner man en lenke til riktig rom ved å gå inn i Canvas i det aktuelle faget/emnet.

Når foregår undervisningen i de forskjellige emnene?

Du velger selv om du ønsker å følge undervisningen på dagtid (gruppe 1) eller ettermiddag/kveld (gruppe 2):

SSP10719 Spansk og latinamerikansk kultur 1:

• Mandag:  12:00 - 14:00  Onsdag: 12:00 - 14:00 (Gruppe 1)
• Mandag:  18:00 - 19:45  Onsdag: 18:00 - 19:45 (Gruppe 2)

SSP10619 Spansk grammatikk 1:

• Tirsdag og torsdag: 12:00 -14:00 (Gruppe 1)
• Tirsdag og torsdag: 18:00 -  19:45 (Gruppe 2)
 

SSP10819 Spansk og latinamerikansk litteratur 1

• Mandag: 12:00 - 14:00  Onsdag:12:00 - 14:00 (Gruppe 1)
• Mandag: 18:00 - 20:00 Onsdag: 18:00 - 20:00 (Gruppe 2)

NB! Undervisningen i SSP10819 starter i uke 42 (17.-22. oktober). Nærmere beskjed om dager og tidspunkt i oktober legges ut i emnerommet i Canvas i god tid i forkant. I tillegg legges mye fagstoff ut før medio oktober.

Du trenger ikke å melde fra på forhånd om du vil delta på dagtid eller ettermiddag/kveld. Logg deg inn i Canvas/Zoom når det passer best for deg.

Er nettundervisningen obligatorisk?

Det er ikke obligatorisk deltakelse, men vi anbefaler sterkt at du deltar så ofte som mulig. Det er i nettmøtene du kan praktisere spansk og høre spansk. Det er her du kan spørre om ting du lurer på, og det er her læreren forklarer nytt stoff og gjennomgår tekster og øvelser.


Fagstoff og deler av forelesningene legges ut i Canvas før og etter forelesningene, slik at man kan forberede seg og evt. ta igjen dersom man ikke kan følge undervisningen direkte. Alle studenter bør avsette tid til å sette seg inn i fagstoffet og informasjonen som legges ut ukentlig før forelesningene. Det er altså ikke obligatorisk oppmøte/deltakelse verken på nettundervisningen eller på samlingene i Halden.

Hva slags utstyr behøver jeg ha for å følge nettundervisningen?

Det er viktig at du har webkamera, hodesett (USB-hodetelefon med mikrofon og ekkofjerning), en nyere PC/mac og raskt bredbånd for å kunne få fullt utbytte av nettundervisningen. På nettsiden 'Nettstudier' kan du også finne svar på ting du lurer på vedrørende dette.

Er det fysiske samlinger i Halden i løpet av semesteret?

Det vil i løpet av studieåret arrangeres noen frivillige samlinger. Datoene for høstens samlinger er:

Torsdag 1. september: Spansk og latinamerikansk kultur 1

Fredag 2.  september: Spansk grammatikk 1

Fredag 14.  oktober: Spansk og latinamerikansk kultur 1

Torsdag 10. november: Spansk og latinamerikansk litteratur 1

Fredag 11. november: spansk grammatikk 1

Vi oppfordrer studenter som har anledning til å delta på samlingene til å gjøre det, da viktig teoretisk stoff vil bli kommentert og bearbeidet. Det legges også til rette for oppgaveløsing og veiledning. Vi oppmuntrer studentene til å gi beskjed til foreleseren dersom de skal delta på den frivillige samlingen. Dersom det blir mindre enn 4 studenter som melder seg, kan den frivillige samlingen bli avlyst.

Hvor får jeg tak i pensumbøkene?

Bokhandelen SiØ Bok ved Høgskolen i Østfold har alle pensumbøkene som står oppført i studieplanen. SiØ Bok kan sende bøkene mot faktura. Send en e-post til Cato Hartford Kingsrød: cato.h.kingsrod@hiof.no

Er det studieuker og ferier i løpet av studieåret?

• Uke 40 i høstsemesteret er studieuke.
• Uke 8 er studieuke/vinterferie.
 

Når blir eksamensdatoene klare?

Eksamensdatoer for høstsemesteret offentliggjøres i Studentweb i siste halvdel av september, og for vårsemesteret i siste halvdelen av februar.

Må jeg komme til Halden for å avlegge skriftlig eksamen?

Du kan lese mer om eksamensformen i de ulike emnene i emnebeskrivelsene, som du finner ved å klikke deg inn på emnene i studieplanen.

Det er mulig å søke om å avlegge eksamen eksternt. Les mer om dette her. Ved spørsmål, send e-post til Eksamensadministrasjonen eksamen-halden@hiof.no

 

Hva slags eksamener er det i de ulike emner?

Dette står detaljert beskrevet i emnebeskrivelsene som du finner i studiemodellen.

Hvor kan jeg henvende meg for å få teknisk hjelp med computeren min?

Riktig adressat for dette er IT-vakt. Her finner du nødvendig informasjon.

 

Kan jeg låne bøker fra biblioteket når jeg er nettstudent?

Ja, det kan du. Nærmere informasjon finner du på bibliotekets sider.

 

Finnes det videre studier i spansk på HiØ?

Ja, vi har 'Spansk påbyggingsstudium (30 stp)', se informasjon og studieplan i vår studiekatalog. HiØ tilbyr også masterstudiet 'Fremmedspråk i skolen' (spansk) som deltidsstudium.

 

 

Publisert 18. juni 2018 00:24 - Sist endret 15. sep. 2022 09:18