Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid

Generelt om studiet

Har du høyere utdanning fra før? Går du med en lærerspire i magen? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning være springbrettet til en ny og spennende karriere som lærer på ungdomsskolen eller i den videregående skolen.

I studiet lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring – egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer. Du vil også arbeide med utviklingstiltak for skolen og skolesystemet. Som en integrert del av studiet vil du få 12 ukers praksis gjennom utplassering på en skole eller opplæringsinstitusjon høgskolen har avtale med.

Didaktikk
I studieåret 2017-2018 kan du ta PPU med bakgrunn i følgende fag:

Det forutsettes tilstrekkelig antall søkere for igangsetting av et didaktisk emne.
Praktisk Pedagogisk Utdanning finnes også som deltidsstudium over to år, og det er også en egen deltidsmulighet for deg med yrkesfaglig bakgrunn.

Undervisning og praksis
PPU heltid er et fulltidsstudium på ett år med undervisning på dagtid. Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og kollokvier, case og selvstudier.
Praksis er fordelt med en periode på høst og en periode på vår. Praksis gjennomføres på skoler som Høgskolen har avtaler med.

Politiattest
Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Vi gjør oppmerksom på nye opptakskrav til PPU fra opptaket høst 2019 se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 8. april 2016.

Opptakskrav

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng med kompetanse i ett allmennfag som er relevant for undervisning i skolen på minimum 80 studiepoeng.

eller

2) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng med kompetanse i to allmennfag som er relevante for undervisning i skolen i et omfang av minimum 60 studiepoeng hver.

Sist oppdatert: 19.12.2016 10:37

Videre utdanning

Studiet kan være påbygging til bachelorgrad, mastergrad eller lignende, men kan også inngå i et fireårig eller femårig utdanningsløp til adjunkt- eller lektorkompetanse.

Yrkesmuligheter

Avhengig av din fagbakgrunn vil Praktisk Pedagogisk Utdanning kvalifisere deg til å jobbe som lærer på ungdomstrinnet og/eller i videregående opplæring. Noen vil også kunne undervise på høyere nivå. De fleste studentene som fullfører PPU-studiet velger skolen som fremtidig arbeidsplass, men en stor del finner også interessante jobber innenfor opplæringsfunksjoner i næringslivet.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 1921
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Anne-Marit Brække

Anne-Marit Brække

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Anne-Marit.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet