Når du er i utlandet

Sikkerhet og beredskap

Oppdater kontaktinformasjon i Studentweb

  • Oppdater din nye utenlandske adresse og telefonnummer i Studentweb.

Ny faglig forhåndsgodkjenning ved endring av emner

Forlenge eller avbryte oppholdet

Promotering av HiØ

  • Bidra gjerne med å promotere HiØ ved lærestedet i utlandet. Kanskje er en medstudent interessert i å utveksle til HiØ?