Senter for simulering og innovasjon

Senter for simulering og innovasjon er en øvingsarena tilrettelagt for undervisning, tverrfaglig samarbeid, ferdighetstrening, simulering og egentrening.

Senteret er utstyrt med ulike treningsdukker, simulatorer, tekniske hjelpemidler, velferdsteknologisk utstyr, medisinskteknisk utstyr, og utstyr for kommunikasjon og veiledning

Hensikten med en øvingsarena er at den fremstår så autentisk at studenter vil kjenne seg igjen i praksis. Vi ønsker å tilby studenter og lærere rom og utstyr og et levende miljø der målet er å lære av og med hverandre.

Følg Senter for simulering og innovasjon på Facebook