Guess who got PES!

Forskningsrådet har som tidligere år innvilget søknaden for PES-midler til HiØ. 600.000 kroner er til disposisjon for søknadsforberedelser og posisjonering mot EUs nye rammeprogram Horizon Europe.

Før jeg går til hoveddelen av artikkelen vil jeg nevne at jeg tok ansvaret for PES rammebevilgning etter Kjell Ove som gikk av med pensjon i mars. Jeg vil benytte anledningen til å takke ham for den fantastiske jobben han gjorde med å kommunisere med Forskningsrådet og holde kontroll på HiØs PES-midler. Jeg vil herved oppmuntre alle som har tenkt til å søke EU, eller som trenger støtte til posisjoneringsarbeid, til å kontakte meg på magdalena.edvardsen@hiof.no.

Prosjektetableringsstøtte skal i utgangspunktet bidra til forbedring av kvaliteten på innsendte søknader, men kan også hjelpe med å øke norsk deltakelse og at nye forskere mobiliseres til å delta i EU- prosjekter. Mer spesifikt dekkes:

  • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium
  • Reisekostnader - generelt støttes ikke reisekostnader for mulige partnere, bare for norske søkere. Dette er for å sikre at evt. partnere er genuint interesserte i å delta i prosjektsøknaden. Mulige fravik fra dette bør derfor begrunnes særlig før andre reisekostnader skal dekkes
  • Frikjøp av personale for prosjektplanlegging og utarbeidelse av søknad
  • Ekstern assistanse og rådgivning
  • Søk i patentdatabaser og lignende

I søknaden om PES-midler til NFR, som avtroppende PES-general Kjell Ove Kjølaas har skrevet, har vi nevnt 2 søknadsinitiativer som er planlagt å bli sendt inn til årets H2020 utlysninger. En av dem (som allerede ble sendt inn i mars) under programmet «Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies». Den andre, med frist i september, er relatert til «Secure, clean and efficient energy» programmet. La oss krysse fingrene for positive resultater. Målet for hele 2020 er å sende 6 EU-søknader inkludert 2 som koordinator.

Hva gjelder posisjoneringsarbeidet «lovet» vi å arrangere et H2020-seminar i samarbeid med Forskningsrådet og Europa Media. Takket være Solveig og Øyvind, som gjorde en kjempegod jobb med organisering, ble det seminaret avholdt i februar (se artikkel om dette arrangementet på bloggen vår). Fem dager ble fylt med presentasjoner og workshoper om struktur, økonomi, kontraktsutforming i H2020 og den mest interessante delen - introduksjon til det nye rammeprogrammet Horizon Europe. Seminaret ble et viktig punkt i søknaden om PES og var svært vellykket. 

I budsjettet for PES2020 er det også plass til andre initiativer og hjelpemidler. Vi vil vurdere mulighetene for ekstern konsulentbistand for enkelte søknader og søknadsskrivingskurs for forskere på slutten av året (hvis situasjonen i verden kommer tilbake til normalen igjen).

Av Magdalena Edvardsen
Publisert 29. apr. 2020 23:09 - Sist endret 30. apr. 2020 10:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.