English version of this page

STAS - Språkutdanning på tvers av språk

STAS - Språkutdanning på tvers av språk - er utdanningsdelen av HiØs språksatsning.

Tegnede figurer som sier "Hei" på flere språk

Kilde: Colourbox

Målet med STAS er å bedre kvaliteten i språkutdanningene gjennom å utvikle gode tverrfaglige utdanningsprosjekter, identifisere felles utfordringer og skape gode møteplasser der kunnskap kan deles. Fordi HiØ huser et av landets største miljøer innen språkvitenskap, har vi ambisjoner om å ta en ledende rolle i arbeidet med hva språkopplæring skal være. Besøk gjerne våre sider for STAS-prosjekter og for seminaret Pangstart i språk

Arbeidet med STAS startet med tildeling av ressurser til en utdanningssatsing i språk våren 2018. Etter kort tid kom et samarbeid med NTNU om kvalitet i språkutdanningene på plass. Dette samarbeidet resulterte i en viktig milepæl i prosjektet våren 2019 da HiØ og NTNU sendte en felles søknad om et senter for fremragende utdanning i språk (ECOLL).

Visjonen til STAS er å skape et felles språk for dem som snakker ulike språk. Tanken bak visjonen er økt samarbeid på tvers av ulike språkfag, noe som blant annet vil bli realisert gjennom samling av alle språkmiljøene på ett institutt i august 2021. 

Publisert 12. mars 2021 12:48 - Sist endret 23. apr. 2021 08:12