English version of this page

Organisering av STAS

Utdanningssatsinga STAS er organisert med to ledere og en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de ulike språkutdanningene og studenter, samt en prosjektgruppe som arbeider med innføringskurset Pangstart i språk.

Ledere

Karine Stjernholm, førsteamanuensis i nordisk

Kristin Hagemann, førsteamanuensis i spansk språk

Arbeidsgruppe

Lasse Ellefsen, høgskolelektor i engelsk språk

Mari Hellum, høgskolelektor i retorikk

Barbro Bredesen Opset, førsteamanuensis i nordisk litteratur

Thomas Berg Voukelatos, student på emnet Internasjonal kommunikasjon

Pangstart i språk

Kristin Hagemann, førsteamanuensis i spansk språk (leder)

Ida Larsson, professor i nordisk

Natali Segui Schimpke, rådgiver Fremmedspråksenteret

Lasse Ellefsen, høgskolelektor i engelsk språk

Publisert 12. mars 2021 13:21 - Sist endret 15. sep. 2021 10:07