Fakultetsstyret for lærerutdanninger og språk

Fakultetsstyret er et besluttende og rådgivende organ som sammen med dekan skal bidra til at den faglige virksomheten ved fakultetet holder høy kvalitet og videreutvikles.  

Hele mandatet for fakultetsstyret er tilgjengelig her

Gå til sakspapirer og protokoller fra Fakultetsstyret

Medlemmer

Varamedlemmer

Varamedlemmene innkalles institutt-/sentervis.

FSS - Fremmedspråksenteret

1. vara: Spiwe Thandabani Rønning

PIL - Institutt for pedagogikk, IKT og læring

1. vara: Hilde Sofie Fjeld

2. vara: Tor Freyr

3. vara: Sigrid Eskestrand Hoveid

4. vara: Halvdan Haugsbakken

5. vara: Tamara Kalandadze

RES - Institutt for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag

1. vara: Gunhild Brænne Bjørnstad

2. vara: Anders Farholm

3. vara: Camilla Blikstad Halstvedt

4. vara: Håvard Friis Nilsen

5. vara: Henrik Stigberg (stipendiat)

SLIK - Institutt for språk, litteratur og kultur

1. vara: Åshild Søfteland

2. vara: Anders Eilertsen

3. vara: Barbro Bredesen Opset

4. vara: Mette Maria Rønsen Gjerskaug (stipendiat)

5. vara: Annika Mörte Alling

Irene Felde Olaussen er styrets sekretær.

Publisert 29. juni 2021 14:41 - Sist endret 5. sep. 2022 14:31