Realfagskurs (Vår 2018)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
0
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Vår 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad
Ordinær søknadsfrist:
1. oktober
Semesteravgift:
NOK 600

Har du en drøm om å bli ingeniør, men har bare generell studiekompetanse?

Dette realfagskurset gir deg en intensiv og målrettet undervisning i realfagene som kreves for å søke en av ingeniørutdanningene ved Høgskolen i Østfold.

Realfagskurset består av to emner fra det ordinære forkurset for ingeniørutdanning; matematikk og fysikk. Fagene er i stor grad sammenfallende med det som undervises i videregående skole, men de er i større grad vinklet mot den etterfølgende ingeniørutdanningen. Realfagskurset er krevende og du må arbeide hardt og være topp motivert. Etter endt kurs er du godt forberedt til ingeniørutdanningene ved skolen.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for ingeniørfag