Registrering

Semesterregistrering

Husk at du må registrere deg som student hvert semester!

  • Høstsemester: åpner 1. august, siste frist 1. september
  • Vårsemester: åpner 1. desember, siste frist 15. januar

Studier ved HiØ VIDERE kan ha andre frister

Studentkort

Studentkortet har flere funksjoner:

  • Studentlegitimasjon
  • Nøkkelkort til byggets inngangsdører
  • Lånekort på biblioteket
  • Ladekort til skrivere og kopimaskiner

Du kan også laste ned en app for studentbevis

Navn- og adresseendring

Har du endret navn og/eller adresse? Du har selv ansvar for at navn og adresse er oppdatert til enhver tid.

Slutte på studieprogrammet/ oppsigelse av studieplass

Dersom du har bestemt deg for å slutte på studieprogrammet må du melde fra til høgskolen. Du gir beskjed ved å sende epost til studenttjenester. Klikk her for å gi beskjed om at du ønsker å slutte på studieprogrammet

 

Personopplysninger

Hvordan behandler Høgskolen i Østfold personopplysninger?

Semesterets varighet

Høgskolestyret fastsetter undervisningsterminer i oktobermøtet hvert år.