Registrering

Semesterregistrering

Husk at du må registrere deg som student hvert semester!

  • Høstsemester: 1. september (åpner 1. august)
  • Vårsemester: 15. januar (åpner 1. desember)

Studier ved HiØ Videre kan ha andre frister

Studentkort

Studentkortet har flere funksjoner:

  • Studentlegitimasjon
  • Nøkkelkort til byggets inngangsdører
  • Lånekort på biblioteket
  • Ladekort til skrivere og kopimaskiner

Du kan også laste ned en app for studentbevis

Navn- og adresseendring

Har du endret navn og/eller adresse? Du har selv ansvar for at navn og adresse er oppdatert til enhver tid.

Slutte på studieprogrammet

Dersom du har bestemt deg for å slutte på studieprogrammet må du gi beskjed til høgskolen

Semesterets varighet

Vår 2019: 3. januar - 19. juni
Høst 2019: 13. august - 19. desember
Vår 2020: 6. januar - 18. juni

Studieåpning for nye studenter høsten 2019 er tirsdag 13. august 2019.

Personopplysninger

Hvordan behandler Høgskolen i Østfold personopplysninger?