Studenttjenesten

Studenttjenesten bemannes av studieveiledere. Ta kontakt med oss hvis du har behov for veiledning eller annen praktisk hjelp i studietiden.

Studieveiledning

Vi har studieveiledere på alle studieprogrammer som kan bidra til at du når dine mål og tar velinformerte valg. 

Tilrettelegging og permisjon

Hvis det oppstår forhold som gjør det vanskelig å studere, kan du ha rett til tilrettelegging i studiesituasjonen.

Kontakt studenttjenesten

Telefon: 69 60 80 00 (telefontid 10.00 - 14.00)

E-post: studier@hiof.no

Ta kontakt med oss så avtaler vi en tid! 

Nyttige ressurser

Viktige frister

1. august: Studentweb åpner for semesterregistrering

16. august: studiestart 

1. september: Frist for semesterregistrering i Studentweb

1. september: Frist for betaling av semesteravgiften

1. september: Frist for oppmelding til konteeksamen

15. september: Frist for å søke tilrettelegging under eksamen høsten 2022

Arrangementer

SiØ råd og helse

Du kan snakke med studentrådgiver, spesialpedagog, psykiatrisk sykepleier eller helsesøster. SiØ råd og helse holder også kurs som kan være en støtte i studiehverdagen.

Biblioteket

Biblioteket er så mye mer enn bøker. Du kan til og med låne en bibliotekar!

IT-hjelp

Du kan få teknisk hjelp av IT-vakta.

Studieverkstedet

Trenger du hjelp til oppgaveskriving? Få hjelp av studentassistentene på Studieverkstedet!

Utveksling

Du kan ta deler av studiene dine ved en av våre samarbeidspartnere i utlandet!

 

Praksis

Skal du ha praksis? Her finner du informasjon om praksis i ditt studium. Husk å levere politiattest.

Eksamen

Her finner du svar på alt du lurer på om eksamen.

Studentombud

Studentombudet bidrar til å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt som student.

Si i fra

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.