English version of this page

DigiEd

DigiEd fremmer forskning som bruker utdanningsteori til å analysere hvordan teknologi endrer læringsprosesser og kunnskap, og utforsker hvordan digitalisering påvirker utdanningsfeltet.   

Et bilde av symbolet for DigiEd

Bildet: Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY

Oversikt over fagfeltet

Forskningsområdet DigiEd ønsker å frambringe ny kunnskap om hvordan økt digitalisering av samfunnet påvirker undervisning og læring og hvordan digitale verktøy og løsninger tas i bruk for å fremme læring i ulike utdanningskontekster.

DigiEd-prosjekter utforsker mikroprosesser slik som bruk av digitale teknologier ved utdanningsinstitusjoner på ulike nivåer, til makroprosesser slik som politikkutforming på utdanningsfeltet. I tillegg evalueres digitalisering i utdanning fra ulike politiske, økonomiske, kulturelle, juridiske og etiske perspektiver. Med dette ønsker DigiEd å løfte fram utdanningsteoretiske forståelser som kan bidra til økt innsikt i hvordan digitalisering endrer læringsprosesser og kunnskap, og hvordan digitaliseringsprosesser påvirker utdanning som sådan.   

Økt kunnskap om samspillet mellom digitale teknologier, praksiser og aktiviteter der disse tas i bruk og sosiale og kulturelle kontekster som de implementeres i utforskes med dette i følgende kontekster:

 • Formelle utdanningssettinger – herunder utforskes mikroprosesser knyttet til implementering og bruk av digitale teknologier og deres påvirkning på aktører og institusjoner i utdanningslandskapet, og makroprosesser som utforming av utdanningspolitiske retningslinjer i en digital verden.
 • Arbeidslivet – hvordan digitalisering endrer undervisning, læringsprosesser og kunnskapsproduksjon i livslang læring, og hvordan digitale teknologier former kunnskaps- og læringsprosesser i arbeidslivet.
 • Sosiale arenaer – sosiale medier, fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid

DigiEd utforsker digitaliseringsprosesser i disse kontekstene med bakgrunn i tre ulike teoretiske interessefelt:

 • Kunnskap og kunnskapsprosesser: utviklingen av det epistemologiske og ontologiske fundamentet for digitale teknologier i utdanning ved å bruke perspektiver på sosiomaterielle aspekter og på distribuerte, situerte og integrerte læringsprosesser.   
 • Undervisning og læring: tar utgangspunkt I pedagogiske, psykologiske og sosiologiske teorier som tematiserer hvordan teknologier kan designes og brukes med mål om å støtte, fremme og forbedre læring. Implikasjonene av disse tilnærmingene for kunnskapsproduksjon, digital kompetanse, aktørskap og identitet i det 20. århundre vil utforskes. Aspekter ved sosiale læringsnettverk, kommunikasjon og samarbeid i digitale læringsmiljøer og endringer av verdier i utdanning vil også adresseres.  
 • Språk og kommunikasjon: Samspill mellom digital teknologi, lese- og skriveferdigheter, språk og kommunikasjon vil inngå i diskusjoner om hvordan teknologi former og opprettholder verdier, måter å kommunisere på og forståelser av læring.  

Forskningsgrupper og -prosjekter

Se oversikt over alle forskningsgrupper og -prosjekter i Det digitale samfunn.

Under listes DigiEd sine forskningsgrupper og -prosjekter:

IKT og læring

Prosjekter under Forskningsgruppen: IKT og læring

 1. Kunstig intelligens (AI) i vurdering av læring (AfL) for å forbedre læring og undervisning i det 21. århundre (AI4AfL)
 2. Læring og undervisning i nettbaserte omgivelser (Massive Open Online Courses - MOOCs)
 3. MOOC-entreprenører: et institusjonelt entreprenørskapsperspektiv på Massive Open Online Courses i høyere utdanning- (Prosjektet er avsluttet og har resultert i flere publikasjoner og andre formidlingsaktiviteter.)
 4. Verktøy og tegn i Massive Open Online Courses: Implikasjoner for læring og design
 5. Læreres perspektiver på forbedring av profesjonell digital kompetanse ved deltagelse i TeachMeets – Insights for Fostering Transformative Digital Agency- (Prosjektet er avsluttet og har resultert i flere publikasjoner og andre formidlingsaktiviteter.)
 6. Empowering Education for the Brave New Digital World- (Prosjektet er avsluttet)

Development, Learning and Psychological Processes (DeveLeP)

Prosjekter under Forskningsgruppen: Development, Learning and Psychological Processes (DeveLeP) 

 1. Autisme i media
 2. Internett-leverte intervensjoner for pasienter med depressiv lidelse 
 3. A Virtual Reality Intervention for Children with Autism

Didaktikk i matematikk, naturfag og teknologi (DiMaNaTe)

Prosjekter under Forskningsgruppen: Didaktikk i matematikk, naturfag og teknologi (DiMaNaTe)

Forskere

Prof. Dr. Irina Engeness er interessert i teknologi og Blended Learning.

DigiEd består hovedsakelig av forskere fra Fakultet for lærerutdanninger og språk som er lokalisert ved studiested Halden. Fakultetet ledes av dekan Irina Engeness som også leder forskningsgruppen IKT og læring, og har 175 ansatte og ca. 2700 studenter fordelt på tre ulike institutter og ett senter:

Sentrale fagpersoner i DigiEd

Professor Hilde Afdal (koordinator)

Professor Irina Engeness (koordinator)

Professor Geir Afdal 

Professor Anders Nordahl-Hansen

Førsteamanuensis Elia Gabarron

Førsteamanuensis Halvdan Haugsbakken

Førsteamanuensis Tamara Kalandadze

Emneord: DigiEd, Det digitale samfunn
Publisert 29. mars 2021 08:58 - Sist endret 26. jan. 2022 11:39