English version of this page

Det digitale samfunn

HiØ har en visjon om å tilby og utvikle forskningsbasert kunnskap med samfunnet - for framtida. I tråd med denne visjonen og regjeringens mål om en bærekraftig digital transformasjon i "Norge mot 2025" har HiØ lansert Det digitale samfunn som et tverrfaglig og bredt sammensatt satsingsområde. Satsingen har ambisiøse mål for forskning på digitaliseringsprosesser i ulike sektorer av samfunnet, og utvikling av digitale løsninger i tett samarbeid med private og offentlige aktører.  

Temaområder som utgjør det digitale samfunn

Aktuelt

  • tester-vr-briller To hundre søkere til 10 stipendiatstillinger 21. jan. 2020 10:06

    – Det viser at interessen og rekrutteringsgrunnlaget til en fremtidig doktorgradsutdanning ved Høgskolen i Østfold er stor, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen. Forrige uke fikk han se nærmere på ett av prosjektene som er sentral i satsingen «det digitale samfunn» ved høgskolen; bruk av VR for barn med autisme.

  • colourbox12954774 Seven Ph.D. positions relevant for “The Digital Society” 18. feb. 2019 13:03

    The 23 applications received at the end of last year have been evaluated and it has been decided to support 7 PhD positions relevant for “The Digital Society”. Decision letters have now been sent to all applicants together with the external project evaluations.

  • prosjekt_skriving_colourbox_resize2 Status prosjektbeskrivelser og strategisk finansierte stipendiatløp 14. jan. 2019 07:18

    Tidlig i september ble det etterlyst prosjektbeskrivelser for stipendiatløp relevant for ph.d.-satsingen. Det ble mottatt hele 23 søknader innen fristen 1. november 2018 hvorpå fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen skrev «Det er et imponerende antall, gitt en forholdsvis kort frist og nokså omfattende krav» i rektoratets blogg.

Arrangementer

Upcoming Events in 2022

ACDICOM/ADVANCES Cyber Security Conference

12 April, 2022

Høgskolen i Østfold

Fredrikstad Campus, H-113 Auditorium