English version of this page

Det digitale samfunn

HiØ har en visjon om å tilby og utvikle forskningsbasert kunnskap med samfunnet - for framtida. I tråd med denne visjonen og regjeringens mål om en bærekraftig digital transformasjon i "Norge mot 2025" har HiØ lansert Det digitale samfunn som et tverrfaglig og bredt sammensatt satsingsområde. Satsingen har ambisiøse mål for forskning på digitaliseringsprosesser i ulike sektorer av samfunnet, og utvikling av digitale løsninger i tett samarbeid med private og offentlige aktører.  

Temaområder som utgjør det digitale samfunn

Aktuelt

Arrangementer

Upcoming Events in 2022

ACDICOM/ADVANCES Cyber Security Conference

12 April, 2022

Høgskolen i Østfold

Fredrikstad Campus, H-113 Auditorium