Valgresultat

Valget av UF-ansatte til fakultetsstyret ved Fakultet for lærerutdanninger og språk er avsluttet, og valgdeltakelsen var på hele 73%.

Valgresultatet er vist nedenfor. Funksjonsperioden for de valgte representantene er 1. oktober 2021 – 31. juli 2025.

Faste representanter 

Vararepresentanter  

FSS - Fremmedspråksenteret

1. vara: Spiwe Thandabani Rønning

PIL - Institutt for pedagogikk, IKT og læring

1. vara: Hilde Sofie Fjeld

2. vara: Tor Freyr

3. vara: Sigrid Eskestrand Hoveid

4. vara: Halvdan Haugsbakken

5. vara: Tamara Kalandadze

RES - Institutt for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag

1. vara: Gunhild Brænne Bjørnstad

2. vara: Anders Farholm

3. vara: Camilla Blikstad Halstvedt

4. vara: Håvard Friis Nilsen

5. vara: Henrik Stigberg (stipendiat)

SLIK - Institutt for språk, litteratur og kultur

1. vara: Åshild Søfteland

2. vara: Anders Eilertsen

3. vara: Barbro Bredesen Opset

4. vara: Mette Maria Rønsen Gjerskaug (stipendiat)

5. vara: Annika Mörte Alling

Valgstyret takker alle som deltok i valget!

Publisert 4. okt. 2021 09:26 - Sist endret 11. okt. 2021 14:23