Tall og fakta om høgskolen

Studiested Halden

Nøkkeltall

Antall studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold
  2017 2018 2019 2020 2021
Antall ansatte (årsverk) 545 570 582 605 632
Antall studenter (totalt) 7.122 7.755 7.810 7.704 7.106
Antall utenlandske studenter 419 416 357 305 353

Historie

1. august 1994 er startdato for Høgskolen i Østfold.
Fem av Østfolds tidligere høgskoler ble da samlet:

 • 1955: Østfold sykepleierskole startet
 • 1963: Halden lærerskole startet 
 • 1965: Østfold ingeniørhøgskole startet
 • 1977: Østfold distriktshøgskole startet
 • 1980: Østfold vernepleierhøgskole startet

Utdanninger ved Høgskolen i Østfold (HiØ)

Fakulteter, institutter og sentre (ny organisering fra 1.8.21)

Fakultet for helse, velferd og organisasjon

Fakultet for lærerutdanninger og språk

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Akademi for scenekunst

Styre, ledelse og fellestjenester

 • Høgskolestyret med 11 medlemmer har overordnet ansvar for høgskolens virksomhet.
 • Høgskolen i Østfold har tilsatt rektor.
 • Fakultetene ved HiØ ledes av dekaner.
 • Store deler av høgskolens ledelse og adminstrasjon holder til i Halden.

Regional utvikling sentralt i høgskolens strategi

Høgskolens formål og strategi er blant annet formulert slik i plandokumentene

"Høgskolen i Østfold skal gjennom undervisning, FoU og formidling med høy kvalitet og en tydelig internasjonal innretning, bidra til å utvikle og profilere regionen."

Forskning og utvikling

 • Høgskolens ansatte utfører grunnforskning, anvendt  forskning, profesjonsforskning og/eller utviklingsarbeid innenfor de fleste områdene som omfattes av studieporteføljen. Profesjonsstudier er en stor del av høgskolens virksomhet, og profesjonsforskning vil derfor være en naturlig del av høgskolens forskningsprofil.
 • Det anvendte forsknings- og utviklingsarbeidet utføres ofte i samarbeid med regionalt næringsliv og offentlig sektor.
 • Studentenes  kompetanse utvikles gjennom å tilby forskningsbasert undervisning og ved å introdusere studentene for studentaktiv FoU. Forskningen ved høgskolen bidrar dessuten til å ivareta og realisere et mangfold av verdier og kulturer i samfunnet, og til at det utvikles ny kunnskap som formidles til andre forskere, til brukere og til samfunnet. 

Presentasjon av Høgskolen i Østfold

 • Presentasjon av Høgskolen i Østfold (Norsk Power-Point-presentasjon)
 • Presentation of Østfold University College - under oppdatering pga ny faglig organisering (Engelsk Power-Point-presentasjon)
Emneord: om høgskolen
Publisert 25. jan. 2018 15:32 - Sist endret 14. sep. 2022 08:55