Tall og fakta om høgskolen

Studiested Halden

Nøkkeltall

Antall studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold
  2016 2017 2018 2019
Antall ansatte (i årsverk) 531 545 570 582
Antall studenter (totalt) 6.767 7.122 7.755 7.810
Antall utenlandske studenter 449 419 416 357

Historie

1. august 1994 er startdato for Høgskolen i Østfold.
Fem av Østfolds tidligere høgskoler ble da samlet:

 • 1955: Østfold sykepleierskole startet
 • 1963: Halden lærerskole startet 
 • 1965: Østfold ingeniørhøgskole startet
 • 1977: Østfold distriktshøgskole startet
 • 1980: Østfold vernepleierhøgskole startet

Utdanninger ved Høgskolen i Østfold (HiØ)

Avdelinger og akademi

 Ved studiested Halden tilbys utdanninger ved:

Ved studiested Fredrikstad tilbys utdanninger ved:

Styre, ledelse og fellestjenester

 • Høgskolestyret med 11 medlemmer har overordnet ansvar for høgskolens virksomhet.
 • Høgskolen i Østfold har valgt rektorat (rektor og prorektor) og fast tilsatt høgskoledirektør.
 • Avdelingene ved HiØ ledes av dekaner.
 • Store deler av høgskolens ledelse og adminstrasjon holder til i Halden.

Regional utvikling sentralt i høgskolens strategi

Høgskolens formål og strategi er blant annet formulert slik i plandokumentene

"Høgskolen i Østfold skal gjennom undervisning, FoU og formidling med høy kvalitet og en tydelig internasjonal innretning, bidra til å utvikle og profilere regionen."

Forskning og utvikling

 • Høgskolens ansatte utfører grunnforskning, anvendt  forskning, profesjonsforskning og/eller utviklingsarbeid innenfor de fleste områdene som omfattes av studieporteføljen. Profesjonsstudier er en stor del av høgskolens virksomhet, og profesjonsforskning vil derfor være en naturlig del av høgskolens forskningsprofil.
 • Det anvendte forsknings- og utviklingsarbeidet utføres ofte i samarbeid med regionalt næringsliv og offentlig sektor.
 • Studentenes  kompetanse utvikles gjennom å tilby forskningsbasert undervisning og ved å introdusere studentene for studentaktiv FoU. Forskningen ved høgskolen bidrar dessuten til å ivareta og realisere et mangfold av verdier og kulturer i samfunnet, og til at det utvikles ny kunnskap som formidles til andre forskere, til brukere og til samfunnet. 

Presentasjon av Høgskolen i Østfold

Emneord: om høgskolen
Publisert 25. jan. 2018 15:32 - Sist endret 18. aug. 2020 10:22