Tall og fakta om høgskolen

Studiested Halden

Nøkkeltall

Antall studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold
  2015 2016 2017
Antall ansatte 517 531 545
Antall studenter (totalt) 6.948 6.767 7.122
Antall utenlandske studenter 455 449 422

Historie

1. august 1994 er startdato for Høgskolen i Østfold.
Fem av Østfolds tidligere høgskoler ble da samlet:

 • 1955: Østfold sykepleierskole startet
 • 1963: Halden lærerskole startet 
 • 1965: Østfold ingeniørhøgskole startet
 • 1977: Østfold distriktshøgskole startet
 • 1980: Østfold vernepleierhøgskole startet

Utdanninger ved Høgskolen i Østfold (HiØ)

Avdelinger og akademi

 Ved studiested Halden tilbys utdanninger ved:

Ved studiested Fredrikstad tilbys utdanninger ved:

Styre, ledelse og fellestjenester

 • Høgskolestyret med 11 medlemmer har overordnet ansvar for høgskolens virksomhet.
 • Høgskolen i Østfold har valgt rektorat (rektor og prorektor) og fast tilsatt høgskoledirektør.
 • Avdelingene ved HiØ ledes av dekaner.
 • Store deler av høgskolens ledelse og fellestjenester holder til i Halden.

Regional utvikling sentralt i høgskolens strategi

Høgskolens formål og strategi er blant annet formulert slik i plandokumentene

"Høgskolen i Østfold skal gjennom undervisning, FoU og formidling med høy kvalitet og en tydelig internasjonal innretning, bidra til å utvikle og profilere regionen."

Forskning og utvikling

 • Høgskolens ansatte utfører grunnforskning, anvendt  forskning, profesjonsforskning og/eller utviklingsarbeid innenfor de fleste områdene som omfattes av studieporteføljen. Profesjonsstudier er en stor del av høgskolens virksomhet, og profesjonsforskning vil derfor være en naturlig del av høgskolens forskningsprofil.
 • Det anvendte forsknings- og utviklingsarbeidet utføres ofte i samarbeid med regionalt næringsliv og offentlig sektor.
 • Studentenes  kompetanse utvikles gjennom å tilby forskningsbasert undervisning og ved å introdusere studentene for studentaktiv FoU. Forskningen ved høgskolen bidrar dessuten til å ivareta og realisere et mangfold av verdier og kulturer i samfunnet, og til at det utvikles ny kunnskap som formidles til andre forskere, til brukere og til samfunnet. 

Presentasjon av Høgskolen i Østfold

Emneord: om høgskolen
Publisert 25. jan. 2018 15:32 - Sist endret 10. aug. 2018 11:06