Søk bolig

En del av forberedelsene du må gjøre før du reiser på utveksling er å undersøke hvordan du skal bo under oppholdet ditt.

I de fleste tilfeller vil du få tilbud om bolig via lærestedet i utlandet. Du søker om bolig enten samtidig med søknad om utveksling til lærestedet i utlandet eller etter at du har fått opptaksbrev. Les nøye gjennom veiledningen fra lærestedet.

  • Noen krever at du bor på campus (gjelder spesielt USA). 
  • Andre kan ikke garantere bolig (sjelden), og ber deg søke hybel på det private markedet. I så fall er det som regel informasjon tilgjengelig om private aktører på lærestedets nettsider.
  • Ved utveksling til Australia, er det vanlig å ordne midlertidig overnatting på hostel før avreise. Etter ankomst, kontakter du lærestedets hybelformidling som hjelper deg med å finne bolig. Etter å ha vært på visninger, velger du selv type bolig. Du kan også få hjelp fra hybelformidlingen til å gå gjennom boligkontrakten før du signerer.
  • Vi anbefaler at du ikke betaler depositum for usette boliger på det private markedet.
  • I rapporter fra tidligere utvekslingsstudenter kan du finne gode tips om bolig.
Publisert 23. okt. 2020 13:18 - Sist endret 26. okt. 2020 09:03