Penger til de som har gode og flinke venner

I DETTE blogginnlegget fra september 2017 ble det orientert om EØS-midlene (=EEA-midler). Pengene kommer fra Norge (95,8%), Island (3%) og Liechtenstein (1,2%). På NARMA-konferansen i begynnelsen av mars ble det gitt en ny orientering om disse midlene. Dette er altså midler som finansierer samarbeid med en rekke europeiske land. I tillegg til EØS-midlene (1,5 mrd. euro) har vi Norwegian Grants (1,3 mrd. euro) som kun Norge står bak. Felles for begge disse virkemidlene er at det bare er utvalgte europeiske land som kan søke om prosjekter: 13 land  kan søke om Norway Grants, og 15 land kan søke om EEA-midler (Hellas og og Portugal er lagt til). Det forutsettes at søkerne får med seg minst ett av landene pengene kommer fra. Hensikten med midlene er at de skal redusere sosiale og økonomiske ulikheter i mottakerlandene, og de skal styrke det bilaterale samarbeidet mellom giverland og mottakerland. Midlene skal dessuten forberede landene på ytterligere europeisk samarbeid, f.eks. som partner på EU-søknader.

Så, – hvis du har gode og flinke UH-venner i ett av de aktuelle landene, har du en bra start for å finansiere forskningssamarbeid. Og har du ingen (slike!) venner, kan du jo vurdere om du skal skaffe deg det.

  • Prioriterte tema/områder for perioden 2014-2021:
  • Innovation, Research, Education and Competitiveness
  • Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
  • Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
  • Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights and Freedoms
  • Justice and Home Affairs

For denne finansieringsperioden (2014-2021) er det disponibelt til sammen 2,8 milliarder euro. Pengene er ulikt fordelt mellom mottakerlandene. Mest går til Polen med 809 mill. euro, dernest 503 mill. euro til Romania, og på tredjeplass, 215 mill. euro til Ungarn. I alt er det 15 mottakerland. 170 mill. euro av potten skal gå til å finansiere forskningssamarbeid, og det varierer fra land til land hvilke forskningsområder en vil finansiere. Partnere i giverlandene skal tilgodeses med 30-50% av prosjektrammen. Prosjektene er gjerne rundt 1 mill. euro og kan vare opp til 3 år. Løpende oppdatering av status for progresjonen for avtalene med de forskjellige landene finner du HER.

DENNE brosjyren gir en fin orientering om disse midlene, og den inkluderer en status for avtalene som er inngått pr. oktober 2017. Ved å føre musepekeren over kartet på DENNE websida vil få en oppdatert status for tilgjengelig midler og hvilke områder som støttes i de enkelte landene.

Trenger du hjelp? Ta kontakt med en av oss i forskningsadministrasjonen!

Av Kjell Ove Kjølaas
Publisert 4. apr. 2018 06:53 - Sist endret 23. mars 2020 10:33
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.