Plan S – åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 1.1.2020?

Som kjent har norske myndigheter bestemt at vi skal arbeide mot åpen tilgang til vitenskapelige artikler innen 2024, se her. Det forhandles med de store forlagene om en overgang til åpen publisering og en omlegging av eksisterende abonnementsordninger.

Samtidig er nå Plan S lansert i Europa, og denne planen har langt mer radikale krav for å nå målet om åpen publisering.  Sentralt står EU, det europeiske forskningsrådet ERC,  samt forskningsrådene i land som Storbritannia, Sverige, Frankrike og også Norge. Foreløpig har 11 land sluttet seg til denne erklæringen. Det stilles krav om at all forskning som har mottatt støtte fra de aktuelle forskningsfinansiørene skal publiseres åpent tilgjengelig.

Målet er å sette et sterkere press på de store kommersielle forlagene i arbeidet med en omlegging av etablerte publiseringsordninger innen akademia. Kravet om full åpen publisering vil gjelde for prosjekter som får innvilget støtte av Forskningsrådet eller EU fra og med 1.1.2020.

Merk spesielt dette:

  • Det godtas ikke at enkeltartikler kjøpes fri fra abonnementstidsskrifter (hybrid open access).
  • Det godtas heller ikke at det settes en tidsbegrensning før tidsskriftartiklene kan publiseres åpent i et vitenarkiv.
  • Det stilles krav om kvalitetssikring, og om nødvendig vil man bidra til å etablere nye åpne publiseringskanaler der det ikke finnes i dag.
  • Det er et mål at publiseringsavgiften standardiseres og at det settes en øvre grense.
  • Man innser at det kan ta litt lenger tid enn halvannet år å få til en tilsvarende ordning for monografier og antologier som gis ut på forlag, men planen er at det også skal kreves åpen tilgang for denne type publikasjoner.

Forskningsrådet i Norge gir sin støtte i denne nyhetssaken. Det har ført til en debatt i dagspressen, og også i NRKs «Dagsnytt atten» studio.  Det stilles blant annet spørsmålstegn ved om en så dramatisk beslutning er gjennomførbar, om det er forenlig med forskningens frihet, og om akademia ønsker denne utviklingen. Det er ikke lenge til 1.1.2020.

Se debattinnleggene om  Plan S i Khrono, hvor både tilhengere og skeptikere har skrevet sine innlegg. Prorektorene for forskning ved henholdsvis NTNU og UIB har sammen har forfattet innlegget «Utfordringer med plan S(peed)».  De diskuterer blant annet  om dette kan gjennomføres på så kort tid. Administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, gir et omfattende og fyldig svar, hvor han fremhever at dette er nødvendige tiltak for å få til en utvikling mot åpen tilgang.

For mer informasjon: les om Plan S (cOAlition S) her: Science Europe

 

Av Else Helene Norheim
Publisert 20. sep. 2018 14:18 - Sist endret 24. sep. 2019 10:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.