Ditt forskningsprosjekt trenger en formidlingsstrategi

Finansiører legger stadig mer vekt på formidling. En god formidlingsstrategi og en tiltaksplan kan være avgjørende for å lykkes med kommunikasjonen av ditt forskningsprosjekt. 

Dekan Geir Torgersen ved Avdeling for ingeniørfag formidler resultater fra sin doktorgrad om overvannsproblematikk på Litteraturhuset i Fredrikstad under Forskningsdagene i 2019, der hovedtema var "miljø". Foto: Nina Fredheim.

Hvorfor ha en formidlingsstrategi?

En formidlingsstrategi er et planleggingsverktøy som hjelper deg å prioritere. Når du lager en strategi beslutter du hvilke mål, målgrupper, kanaler og tiltak du velger deg ut for å få best mulig gjennomslag.

Du bør også tenke gjennom hva hovedbudskapet for prosjektet er – hva er det du vil si?

I Høgskolen i Østfold sin strategiske plan for 2019-2022, er det et mål at alle forsknings- og utviklingsprosjektene skal ha en formidlingsstrategi, og flere fagavdelinger er gang med  å legge til rette for dette.  

Les mer om hva du bør tenke på når du utformer en formidlingsstrategi og hvordan en slik strategi kan se ut. 

Av Nina Fredheim
Publisert 28. feb. 2020 12:28 - Sist endret 28. feb. 2020 17:58
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.