Barnehage

Ifølge Rammeplanen (2017) skal barna møte ulike språk. Barnehagen skal bidra til at barna leker med språk og stimulere til språklig nysgjerrighet.

Alle de nasjonale sentrene har utviklet ressurser for barnehagen. Se deres nettsider for inspirasjon og idéer.

Dokumenter:

Barnehageloven (regjeringen.no)
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no)
Temahefter – Rammeplan for barnehagen (regjeringen.no)

Brosjyrer:

Lek med fremmedspråk i barnehagen (pdf)

Barnehagen er en viktig arena for danning og en stadig mer betydningsfull institusjon i samfunnet.
I barnehagen møtes barn med ulike språk og kulturer, og foreldrenes engasjement
har stor betydning for barnets trivsel og utvikling.
I denne brosjyren presenteres eksempler på hvordan foreldre og barnehagepersonale kan la
lek med andre språk bli en del av barnas hverdag.

Måltidet som pedagogisk arena - inspirasjon og aktiviteter (mhfa.no)

Hvordan integrere ulike fagområder i måltidet?
Les heftet og få tips til hvordan du kan integrere ulike deler av rammeplanen i måltidene i barnehagen.

Kompetanse, undring og kreativitet (pdf)

I denne brosjyren finnes forslag til en mengde aktuelle pedagogiske ressurser med relevans for rammeplanen. Mange av disse ressursene har blitt utviklet for å gi et godt pedagogisk tilbud til barnehagene. 

Ressursene i brosjyren har temaet "Jeg" - en spennende og lærerik innfallsport til arbeid med ulike fagområder. Prosjektet "Jeg" var én av vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i 2010.

 

Læringsressurser:

 

Vil du leke med språk i barnehagen?

På sidene under finner du blant annet tips og -opplegg for engelsk og fremmedspråk. Tipsene og oppleggene er forankret i Rammeplanene og tenkt som inspirasjon til lek med språk.

Engelsk

Fransk

Kinesisk

Spansk

Tysk

Læremidler

Flere språk

Eventyrposer Det flerspråklige bibliotek. 
Eventyrposene legger til rette for bruk av konkreter i forbindelse med høytlesing, ved at de inneholder billedboka (De tre bukkene Bruse, Gullhår og de tre bjørnene, Ikke gråt, Slu og Den virvlende hijab) i flere forskjellige tospråklige utgaver, lydbok på mange språk samt tøydukker med figurene fra eventyret.

Ameisen, die schaffen viel! (goethe.de)
En bildebrettebok om haren Hans sine oppdagelser om maur under en skogstur. Tekst på hele fire språk.

KIKUS (hueber.de)
Materiellet retter seg mot barn fra 3 til 10 år som lærer tysk eller engelsk som fremmedspråk og består av blant annet av billedkort, sanghefte og musikk-CD. På Produktets nettside finnes en god del av materiellet (smakebiter fra CDen, noter til alle sangene m.m.) til fri nedlasting.

Flerspråklig læremiddel Grom design (grom.no)
Læremiddelet består av den nettbaserte læringsressursen «Jakten på beinet» og elevboka «Valpen og jeg» som er tilgjengelig på flere språk (bl.a. arabisk, engelsk, kurdisk, nord-samisk, tyrkisk, urdu og vietnamesisk)
kombinert med nynorsk eller bokmål

Troll i ord
Et flerspråklig materiell som kan berike arbeid med språk i barnehagen og småskolen. Utgangspunktet er eventyr og materiellet består av figurer, ordkort, puslespill m.m.

Engelsk

Polly put the kettle on (akademika.no) Eva Maagerø og Birte Simonsen
Boken inneholder en rekke forslag til engelske sanger, regler og tekster til bruk i barnehagen.

Learning English with Teddy (teddylanguage.no) Julie Monsen.
" Et læreverk . som gjennom lek og samspill skal gi barn i barnehagen en viss innsikt i engelsk. Materiellet består av elevhefter, lærerveiledning, DVD, CD og sanghefte. 

Baby Einstein (babyeinstein.com) Disney
Utviklingsmateriell for de helt minste, blant annet interaktive lærings- og opplevelsesfilmer med engelsk språk.

Russisk

Moj russkij bukvar (ozon.ru)
En bilde- og temaordbok for barn fra 5-7 år som lærer russisk som fremmedspråk.

Tysk 

Hans Hases lieder für den Kindergarten Goethe-Institut
CD som inneholder kjente tyske barnesanger.

KIKUS (hueber.de)

Suchen und finden. Maxibuch (oetinger.de) Kari Grossmann
En vrimlebildebok i storformat. Boken kan gjennom sin tematiske inndeling (hjemme, lekeplassen, svømmehallen, byggeplassen, butikken) fungere som en støtte for ordinnlæring.

Urdu

Min ordbok. Norsk - Urdu (gyldendal.no)
Norskutviklet ordbok for barn i barnehagealder med urduspråklig bakgrunn. Boka tar for seg ulike temaer i barnas hverdag. Ordene på urdu er gjengitt i brukervennlig transkripsjon slik at ressurspersoner med norsk bakgrunn kan hjelpe barna med å lære.

Nettressurser

Flere språk

International Children's Digital Library
Et digitalt bibliotek med bildebøker for lesing på skjerm / lerret. De fleste bøkene foreligger på flere språk, gjerne opp til syv ulike! Bildebøker kan være rene kunstgalleriene og med denne ressursen ligger det til rette for spennende felleslesinger.

Primary Languages (bbc.co.uk)
Nettsted hvor du finner spill, aktiviteter og videoer for spansk, mandarin og fransk.

Primary Languages (primarylanguages.org.uk)
I denne nettressursens Training zone demonstreres aktivitetsrettet begynneropplæring i språk ved hjelp av video-opptak. I Søkefunksjonen kan man foreta valgene "år", "språk" (bl a fransk, italiensk, mandarin, spansk, tysk), "aktivitet" m.m. for å spisse søket.

LEXIN. Bildetema (lexin.oslomet.no)
En flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner. Nettordboken inneholder hele 31 hovedtemasider på hele 21 språk (deriblant russisk og spansk) og spenner fra temaer som matvarer til bil og sykkel. En kjemperessurs for visuell og auditiv utforsking av ord og begreper, individuelt på skjerm eller felles via lerret.

Piccolingo Campaign for early foreign language learning (piccolingo.eu)
Et nettsted fra Europarådet med blant annet praktiske tips, f eks i form av videodokumentasjoner, og ekspertuttalelser til temaet "tidlig fremmedspråklæring" (0 - 6 år).

bzzpeek.com 
Denne nettressursen tilbyr en stor samling lydhermende ord (onomatepoetikon), framfor alt dyrelyder, fra hele verden presentert gjennom opptak av autentiske barnestemmer. Fra nettsidens egenomtale: "This project focuses on the pronunciation and comparison of these sounds by presenting them side by side as each language expresses them differently". Det er også mulig selv å bidra med opptak av dyrelyder.

Mama Lisa’s World. International Music & Culture (mamalisa.com)
En rikholdig samling barnesanger fra alle verdens hjørner og på mange forskjellige språk. Sangene presenteres som tospråklige visninger med valgt språk (f eks tysk eller norsk) og engelsk, men det er i de fleste tilfeller også mulig å velge fransk og spansk i stedet for engelsk. Vær obs på at dette er en reklamefinansiert side!

The Literacy Center Education Network (literacycenter.net)
Lek og lær med bokstaver, tall, former m.m. på språkene tysk, fransk, spansk og engelsk. Inneholder lydstøtte.

Chillola.com
En nettressurs for barn for innlæring av de første ord og begreper i et fremmedspråk. Ordenes skriftbilde ledsages av illustrasjoner og uttale i form av lydfiler. Velg blant kategorier som alfabetet, farger, tall, former, kalender/årstider, klokka, m.m.

Fransk

UpToTen (boowakwala.uptoten.com)

En bilingual nettressurs (fransk / engelsk) med blant annet animerte dialoger, fortellinger og sanger.

Spansk

Relación de láminas de trabajo (waece.org)
Asosiación mundial de educadores infantiles Denne nettsiden inneholder bl. a. fargerike bergrepsark med tematisk inndeling og tilrettelagt for laminering (også engelsk). Kan benyttes som plakater eller arbeidsark.

Tysk

LABBÉ (labbe.de)
På nettsiden til Labbé Verlag inviteres man gjennom ulike tilrettelagte aktiviteter til å oppdage, snakke, tenke, synge, lære, skape, spille og drømme.

Fagbøker

Polly put the kettle on (akademika.no) Eva Maagerø og BirteSimonsen

Eksperimentell språklæring i ekte Bakemester Harepus-ånd(naturfagsenteret.no)Berit Hope Blå

Twinkle Twinkle (bokkilden.no) Juliet Munden og Astrid Myhre

Modern Languages in the Primary School (books.google), Philip Hood og Kristina Tobutt

En verden av muligheter- fagområdene i barnehagen, Thomas Moser og Mari Pettersvold

Teaching Foreign Languages in the Primary School (amazon.com) , Claudine Kirsch

Språklig mangfold, språkstimulering... og engelsk?, Elena Tkachenko

Piccolingo Campaign for early foreign language learning (piccolingo.europa.eu), europarådet

Flere språk til flere(site.uit.no)  Universitetet i tromsø

Språkbarnehager

Det finnes allerede barnehager med en tydelig språkprofil. Det vil si at det å lære et nytt språk inngår i barnehagens årsplan. I tillegg gjennomfører flere barnehager tidsbegrensede prosjekter der barna lærer engelsk eller fremmedspråk. Nedenfor finnes eksempler på barnehager som enten har a) en TYDELIG SPRÅKPROFIL gjennom året eller b) arbeider med TIDSAVGRENSEDE PROSJEKTER der engelsk eller fremmedspråk er i fokus.

Barnehager som har en tydelig språkprofil

Læringsverkstedet Doremi Halden (engelsk)

Gaia barnehus (spansk)

Hola barnehage (spansk)

Sawat Dee barnehage (thai)

Frogner International Pre - School (engelsk)

The Children's House (engelsk)

Der Deutsche kindergarten (tysk)

Lycée français René Cassin (fransk)

Ringsaker kommunes barnehager - eksempel fra tømmerli barnehage (engelsk)

Barnehager som arbeider med tidsavgrensede prosjekter

Lek med engelsk i barnehagen (boken ble utviklet som et resultat av dette prosjektet)

Lillesand-prosjektet Polly put the kettle on. Engelsk i barnehagen.

Publisert 21. jan. 2020 13:54 - Sist endret 17. sep. 2020 13:38