English version of this page

Personer - Side 10

Søk etter personer

Personer 181 - 200 av 721
Navn Stilling Telefon E-post Emneord
Bilde av Hilde Sofie Fjeld Fjeld, Hilde Sofie Førstelektor +4769608419 hilde.s.fjeld@hiof.no
Bilde av Øyvind Gjems Fjeldbu Fjeldbu, Øyvind Gjems Prodekan forskning +4769608439 +4746421690 oyvind.g.fjeldbu@hiof.no
Bilde av Nina Fladeby Fladeby, Nina Undervisn.leder +4769608760 +4792492939 nina.fladeby@hiof.no
Bilde av Arild Aase Flobak Flobak, Arild Aase Seniorkonsulent +4769608045 +4791594823 arild.a.flobak@hiof.no
Bilde av Pål Andreas Flodin Flodin, Pål Andreas Prosjektleder +4769608083 pal.flodin@hiof.no nettarbeid, kommunikasjon, publiseringsløsning
Bilde av Sanna Erika Forsström Forsström, Sanna Erika Førsteamanuensis +4769608193 +4746943272 sanna.forsstrom@hiof.no Programmering i matematikk, matematikkdidaktikk
Bilde av Espen Marius Foss Foss, Espen Marius Førsteamanuensis +4769608665 +4792438373 espen.m.foss@hiof.no
Foss, Pål Yngve Førsteamanuensis +4769608213 pal.y.foss@hiof.no
Bilde av Liv Anne Fossbråten Fossbråten, Liv Anne Førstelektor +4769608261 liv.a.fossbraten@hiof.no læreres kroppsspråk
Bilde av Nina Skajaa Fredheim Fredheim, Nina Skajaa Seniorrådgiver +4769608081 +4793085285 nina.s.fredheim@hiof.no Rådgiver kommunikasjon, pressekontakt, forskningsformidling, Sosiale medier
Fredriksen, Alis Renholdsbetjent +4769303072 alis.fredriksen@hiof.no
Bilde av Ingunn Melleby Fremmerlid Fremmerlid, Ingunn Melleby Rådgiver +4769608262 ingunn.m.fremmerlid@hiof.no Studieutredning, kvalitetssikring
Freyr, Tor Førsteamanuensis +4769608372 tor.freyr@hiof.no Etikk, filosofiske samtaler, dialogisk praksis, sosial læring, filosofihistorie, eksistensfilosofi, pedagogisk filosofi.
Bilde av Magnus Frostenson Frostenson, Magnus Professor +4769608089 magnus.frostenson@hiof.no
Bilde av Daniel Lees Fryer Fryer, Daniel Lees Førsteamanuensis +4769608263 daniel.l.fryer@hiof.no lingvistikk, sosialsemiotikk, multimodalitet, vitenskapelig diskurs, sosiale bevegelser, kritiske dyrestudier
Bilde av Ragnhild Fugletveit Fugletveit, Ragnhild Førsteamanuensis +4769608818 ragnhild.fugletveit@hiof.no digitalisering av tjenester i NAV, rusproblematikk, psykisk helsearbeid, Kvalitative metoder
Fyhn, Annie Marie Førstekonsulent +4769608264 +4790175009 annie.m.fyhn@hiof.no
Bilde av Sandra Fylkesnes Fylkesnes, Sandra Førsteamanuensis +4769608467 sandra.fylkesnes@hiof.no
Førrisdahl, Ole Kristian Førsteamanuensis +4769608722 ole.k.forrisdahl@hiof.no Energi, Energiteknikk, Termodynamikk, Kjemiteknikk, Fysikalsk kjemi
Bilde av Elia Gabarron Gabarron, Elia Førsteamanuensis +4769608161 elia.gabarron@hiof.no Psykologi, IKT og læring, Forskning, Sosiale og digitale medier forskning