Personer - Side 10

Søk etter personer

Personer 181 - 200 av 663
Navn Stilling Telefon E-post Emneord
Bilde av Arild Aase Flobak Flobak, Arild Aase Seniorkonsulent +4769608045 +4791594823 arild.a.flobak@hiof.no
Forsström, Sanna Erika Stipendiat +4769608193 +358407042704 sanna.forsstrom@hiof.no
Foss, Espen Marius Førsteamanuensis +4769608665 espen.m.foss@hiof.no
Foss, Pål Yngve Førsteamanuensis +4769608213 pal.y.foss@hiof.no
Bilde av Liv Anne Fossbråten Fossbråten, Liv Anne Førstelektor +4769608261 liv.a.fossbraten@hiof.no
Fossen, Wenke Elisabeth Høgskolelektor +4769608721 wenke.e.fossen@hiof.no
Frantsen, Anne Marie Høgskolelektor anne.m.frantsen@hiof.no
Bilde av Aisa Therese Navarrete Fredh Fredh, Aisa Therese Navarrete aisa.t.fredh@hiof.no Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis, Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester, Etter- og videreutdanninger ved Avdeling for helse og velferd, Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag, Digital eksamen, Veiledning, Klagebehandling, ROPIT
Bilde av Nina Skajaa Fredheim Fredheim, Nina Skajaa Seniorrådgiver +4769608081 +4793085285 nina.s.fredheim@hiof.no Rådgiver kommunikasjon, pressekontakt, forskningsformidling
Fredriksen, Alis Renholdsbetjent +4769303072 alis.fredriksen@hiof.no
Bilde av Ingunn Melleby Fremmerlid Fremmerlid, Ingunn Melleby Rådgiver +4769608262 ingunn.m.fremmerlid@hiof.no Studieutredning, kvalitetssikring
Freyr, Tor Førsteamanuensis +4769608372 tor.freyr@hiof.no
Friborg, Torbjørn Høgskolelektor +4769608852 +4791107464 torbjorn.friborg@hiof.no
Frostenson, Magnus Professor +4769608089 magnus.frostenson@hiof.no
Bilde av Daniel Lees Fryer Fryer, Daniel Lees Høgskolelektor +4769608263 daniel.l.fryer@hiof.no
Bilde av Ragnhild Fugletveit Fugletveit, Ragnhild Førsteamanuensis +4769608818 ragnhild.fugletveit@hiof.no
Fyhn, Annie Marie Førstekonsulent +4769608264 +4790175009 annie.m.fyhn@hiof.no
Fylkesnes, Sandra Høgskolelektor +4769608411 sandra.fylkesnes@hiof.no
Førrisdahl, Ole Kristian Førsteamanuensis +4769608722 ole.k.forrisdahl@hiof.no
Bilde av Marius Geitle Geitle, Marius Stipendiat +4769608112 marius.geitle@hiof.no