Faglig ansatte - Side 8

Søk etter personer

Personer 141 - 160 av 495
Navn Stilling Telefon E-post Emneord
Bilde av Terje Grøndahl Grøndahl, Terje Høgskolelektor +4792098887 terje.grondahl@hiof.no
Bilde av Vigdis Abrahamsen Grøndahl Grøndahl, Vigdis Abrahamsen Professor +4769608698 +4793052634 vigdis.a.grondahl@hiof.no Sykepleie, helsetjenestekvalitet, kvantitative metoder, personsentrert arbeid, Kommunehelsetjenesten, Spesialisthelsetjenesten, kronisk syke, Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Heidi Kristine Grønlien Grønlien, Heidi Kristine Førsteamanuensis +4769608846 +4795922021 heidi.k.gronlien@hiof.no
Bilde av Berit Grønn Grønn, Berit Dosent +4769608267 berit.gronn@hiof.no spansk, fremmedspråksdidaktikk, spanskspråklig litteratur, interkulturell læring
Bilde av Siv Vea Grønneberg Grønneberg, Siv Vea Stipendiat +4769608783 siv.v.gronneberg@hiof.no
Bilde av Helen Graarud Graarud, Helen Høgskolelektor +4769608835 +4792094008 helen.graarud@hiof.no barnevern, tverrfaglig samarbeid, kvalitativ forskning, samarbeidsbasert forskningsmetode
Gurav, Aniket Anand Stipendiat +4769608222 aniket.a.gurav@hiof.no
Hadjerrouit, Said Professor +4769608273 said.hadjerrouit@hiof.no
Bilde av Sigrun Staal Hafstad Hafstad, Sigrun Staal Høgskolelektor +4769608209 +4795167211 sigrun.s.hafstad@hiof.no
Bilde av Marianne Hagelia Hagelia, Marianne Høgskolelektor +4769608203 marianne.hagelia@hiof.no
Bilde av Kristin Hagemann Hagemann, Kristin Førsteamanuensis +4769608152 +4799484369 kristin.hagemann@hiof.no syntaks, informasjonsstruktur, spansk, gammelspansk, romansk, middelalder
Hagen, Inger Marie Førsteamanuensis +4769608393 inger.m.hagen@hiof.no
Bilde av Thor-David Halstensen Halstensen, Thor-David Stipendiat +4769608832 +4741330765 thor.d.halstensen@hiof.no
Bilde av Camilla Blikstad Halstvedt Halstvedt, Camilla Blikstad Førsteamanuensis +4769608107 +4795882271 camilla.b.halstvedt@hiof.no
Bilde av Jørn Inge Halvorsen Halvorsen, Jørn Inge Førsteamanuensis +4769608483 jorn.i.halvorsen@hiof.no
Bilde av Liv Torill Halvorsrud Halvorsrud, Liv Torill Professor +4769608758 +4797952187 liv.halvorsrud@hiof.no Livskvalitet, kronisk syke, sykepleie, velferdsteknologi, Det digitale samfunn, DigiHealth
Han, Han Høgskolelektor han.han@hiof.no
Bilde av Heidi Aarum Hansen Hansen, Heidi Aarum Førsteamanuensis +4769608787 +4791738253 heidi.aa.hansen@hiof.no
Bilde av Jessica Pedersen Belisle Hansen Hansen, Jessica Pedersen Belisle Førsteamanuensis +4769608511 +4797965597 jessica.p.hansen@hiof.no
Bilde av Mette Tindvik Hansen Hansen, Mette Tindvik Høgskolelektor +4769608886 mette.t.hansen@hiof.no