Nettsider med emneord «DigiHealth»

Publisert 14. okt. 2018 21:16

Person-centred healthcare and the digital society are key to developing the health services of the future within the municipal and specialist health sectors.

Publisert 8. juni 2020 11:43

The AKS research group aims to plan, to initiate, to conduct and to disseminate clinical research with emphasis on the treatment and care of acute, critically ill and traumatized patients as well as surgical patients- patients receiving medical and surgical treatment and care.

Publisert 29. mai 2019 15:07

Forskningsgruppen har som mål å initiere, gjennomføre og formidle klinisk forskning med fokus på ivaretagelse og behandling av akutt, kritisk skadde pasienter, samt operasjonspasienter- pasienter under medisinsk og kirurgisk behandling og omsorg.

Publisert 9. feb. 2022 11:57

What do we lose and what do we gain from digitising our collective welfare state infrastructure? How do material conditions, technology and digitalisation affect the quality and performance of welfare services? How can science and technology studies contribute to the theoretical, methodological and analytical development of the social sciences?

Publisert 30. apr. 2018 14:02

Hva mister vi og hva vinner vi på å digitaliser vår kollektive velferdsstatlige infrastruktur? Hvordan påvirker materielle forhold, teknologi og digitalisering kvaliteten og utførelsen av velferdstjenester? Hvordan kan vitenskap og teknologistudier bidra til teoretisk, metodisk og analytisk utvikling av sosialfagene?