Forskningsgruppen for miljøtiltak og høgskolepedagogikk

Forskningsgruppe for miljøtiltak og høgskolepedagogikk består av ansatte ved HiØ, ressurspersoner i kommuner, private organisasjoner og studenter fra en prisbelønnet undervisningsform med navn Studentaktiv FoU (SFoU). De områdene som gruppen satser på er:

  • Utvikle problemstillinger og mulige design innenfor anvendte og teoretiske temaer i miljøtiltak og høgskolepedagogikk.
  • Bidra med kunnskapsoversikter for miljøtiltak og høgskolepedagogikk
  • Bidra med publikasjoner i stort spekter av formater, også ved innovative formater som eksempelvis ”inkluderende forskning med personer med utviklingshemning”.
  • SFoU, som ble startet i 2008, bidrar til i forskergruppens publikasjoner og hjelp til brukere av helse- og omsorgstjenester.
  • Å vektlegge evidensbasert praksis i helse- og velferdsprofesjonene.

Øvrige interesseområder empirisk støttet endringsarbeid for personer med lærings- og atferds- og livsvaneproblemer; spesielt personer med ADHD, demens, avhengighetsproblematikk, utviklingshemning, lærevansker og studenter i høyere utdanning. Videre legges det vekt på tiltak som mottakerne verdsetter. Tiltakene må dermed gjennomføres av personer med god samhandlingskompetanse.

 

Deltakere

Publisert 27. juni 2018 14:45 - Sist endret 28. feb. 2020 21:55