Presentasjon av de eksterne medlemmene

Sist endret 12. apr. 2019 11:37 av Anders Dechsling

Stian Orm driver autismekonsult og er medlem i forskningsgruppa. Stian er 23 år og har en autismediagnose.