Forskerseminar - høsten 2018

Alle forskerseminar holdes på mandager i tidsrommet kl. 12.00 - 14.00

10/9 - Planlegging av høstens forkserseminarer med særlig fokus på fagdag

1/10 - Nye retningslinjer for arkivering av forksningspublikasjoner i HiØ Brage v/ Hanne Dybvik, Tekstseminar: Habermas og Lyotard v/ Anna Lydia Svalastog.

15/10 - Tekstseminar: Habermas og Lyotard v/ Anna Lydia Svalastog

12/11 - Prosjektbeskrivelse "Vellykket tilbakeføring?", søknad NSD og kriminalomsorgen v/ Eva Marie Toreld

26/11 -  Utkast/skisse til artikkel Hadi og Lars Rune. Informasjon om arkivering av forskningsdata - deltakelse i NORDI prosjektet, hvor høgskolen kan delta med 20n prosjekter v/ rådgiver Solveig Vitanza fra HiØ forksningsenhet og Hanne Dybvik. 

10/12 - Temadag: Psychosocial work in the digital society (heldag)

Publisert 18. jan. 2019 11:34 - Sist endret 18. jan. 2019 11:34