Pågående prosjekt

Mestring og mening på Frederik II videregående skole.

Om skolen som arena for å fremme god psykisk helse.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com

Deltakere

Emneord: Psykisk helse, Ungdom, Mestring
Publisert 5. mars 2019 15:54 - Sist endret 20. nov. 2019 10:39