Anne-Grethe Gregersen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608765
+4748052511
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
N 218

Faglige interesser

Praksisstudier. Har hatt flere prosjekter for utvikling av praksisstudier, blant annet Tospann og studenter på poliklinikk.

Sykepleie knyttet til personer med revmatisk sykdommer og kronisk syke.

Forflytning av pasienter

Rehabilitering og tverrfaglig samarbeid

Undervisning

Emneansvarlig for: Sykepleie før og etter kirurgisk behandling i 2. og 3. studieår

Underviser, veileder, simulerer i sykepleie.

Bakgrunn

Utdannet ved Østfold sykepleierskole 1980

Ansatt ved Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet 1980-1985

Avdelingsleder ved Revmatologisk avdeling Sykehuset Østfold 1985-1993
Ansatt ved Høgskolen i Østfold fra 1993 til d.d.

Verv

Norsk Sykepleierforbund

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Blågestad, Ina Kristin; Brynhildsen, Siri; Olsen, Richard Monroe; Hatland, Lars; Kvarsnes, Anne Herwander; Hansen, Wenche Charlotte; Andreassen, Hilde Marie; Martinsen, Mona; Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette Tindvik; Hjelmeland, Inger & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Nurses' perspectives on technical skill requirements in primary and tertiary healthcare services. Nursing Open.  ISSN 2054-1058. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Helgesen, Ann Karin; Gregersen, Anne-Grethe & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Nurse students' experiences with clinical placement in outpatient unit - a qualitative study. BMC Nursing.  ISSN 1472-6955.  15(1) . doi: 10.1186/s12912-016-0167-1
 • Gregersen, Anne-Grethe & Helgesen, Ann Karin (2015). «Du fungerer mer som et menneske.» Norske revmatikeres erfaringer med helse og dagligliv i Spania.. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  11(2), s 128- 140 . doi: 10.7557/14.3717
 • Gregersen, Anne-Grethe (2010). Sykepleie ved revmatiske sykdommer, I:  Klinisk sykepleie.  Gyldendal Akademisk.  laerebok.
 • Gregersen, Anne-Grethe & Nilsen, Sigurd Roger (2005). Lærer av hverandre : ved å gå i tospann kan studenter dele kunnskap og lære av hverandre. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  93(15), s 56- 57
 • Gregersen, Anne-Grethe & Nilsen, Sigurd Roger (2005). Tospann : om å dele kunnskap og å lære sammen, I:  Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie : sykepleierutdanningen i Østfold, 50 år i 2005.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 139 - 152

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Mette Tindvik & Gregersen, Anne-Grethe (2019). Syke- og vernepleierstudenters sluttkompetanse etter endt bachelorutdanning SVEKOMP prosjektet Del 1 og Del 2.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Gregersen, Anne-Grethe; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Hansen, Mette Tindvik; Hjelmeland, Inger; Andreassen, Hilde Marie; Kvarsnes, Anne Herwander; Hansen, Wenche Charlotte; Olsen, Richard Monroe; Gunheim-Hatland, Lars; Martinsen, Mona & Blågestad, Ina (2019). Sykepleier- og vernepleierstudenters sluttkomeptanse etter endt bachelorutdanning.
 • Hansen, Mette Tindvik; Gregersen, Anne-Grethe & Tjøstolvsen, Inger Marie (2018). Samarbeide om rehabilitering.
 • Løken, Therese Dwyer & Gregersen, Anne-Grethe (2018). Tverrfaglig samarbeid om rehabilitering..
 • Samuelsen, Finn; Hansen, Gunnar Vold; Gregersen, Anne-Grethe; Løken, Therese Dwyer; Tjøstolvsen, Inger Marie; Aarøen, Kari & Hansen, Mette Tindvik (2018). Samarbeid om rehabilitering 2.
 • Hansen, Gunnar Vold; Aarøen, Kari; Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette Tindvik; Løken, Therese Dwyer; Samuelsen, Finn & Tjøstolvsen, Inger Marie (2017). Samarbeid om rehabilitering. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2017;1. Vis sammendrag
 • Helgesen, Ann Karin; Gregersen, Anne-Grethe & Roos, Anne Karine Østbye (2017). Et samarbeidsprosjekt mellom høgskole og spesialisthelsetjenesten.
 • Gregersen, Anne-Grethe; Roos, Anne Karine Østbye & Helgesen, Ann Karin (2016). Poliklinikker som læringsarena.
 • Helgesen, Ann Karin; Gregersen, Anne-Grethe & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Praksis på poliklinikk – utfordringer og mulighet.
 • Helgesen, Ann Karin; Gregersen, Anne-Grethe & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Praksis på poliklinikk- utfordringer og muligheter.
 • Gregersen, Anne-Grethe; Helgesen, Ann Karin & Roos, Anne Karine Østbye (2015). Students experiential learning.
 • Gregersen, Anne-Grethe; Helgesen, Ann Karin & Roos, Anne Karine Østbye (2015). Teknologi i sykepleie. Læringsarenaer for sykepleiestudenter i spesialisthelsetjenesten.
 • Gregersen, Anne-Grethe & Helgesen, Ann Karin (2014). Helse for norske revmatikere i Spania?.
 • Gregersen, Anne-Grethe (2012). Students act as a pair in Hospital.
 • Gregersen, Anne-Grethe & Thomsen, Michael (2011). Egenomsorg, behov og mestring: i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2011:3.
 • Gregersen, Anne-Grethe (2008). Selvrapportert helsegevinst ved å flytte til Spania. Vis sammendrag
 • Thomsen, Michael & Gregersen, Anne-Grethe (2008). Pensioned Norwegians in Spain: adaptation, networking and identities in making. Vis sammendrag
 • Thomsen, Michael & Gregersen, Anne-Grethe (2008). Revmatikere i Spania - en vei til bedre helse?. Revmatikeren.  ISSN 0800-5575.  (3), s 12- 13
 • Gregersen, Anne-Grethe (2007). En intervjuundersøkelse om hva det innbærer for norske revmatikere å bo i Spania.
 • Gregersen, Anne-Grethe (2007). Fra det kalde nord... : selvrapportert helsegevinst ved å flytte til Spania : om helse, velferd og hverdagsliv til kronikere med revmatisk sykdom. Vis sammendrag
 • Gregersen, Anne-Grethe (2006). Tospann i Utdanningspost ved Smedbakken sykehjem.
 • Gregersen, Anne-Grethe & Thomsen, Michael (2006, 15. november). Avliver myter om nordmenn i Spania.
 • Gregersen, Anne-Grethe (2005). Tospann. Vis sammendrag
 • Gregersen, Anne-Grethe (2004). Hygiene i hjemmesykepleien.
 • Gregersen, Anne-Grethe (2004). I tospann : om å dele kunnskap og å lære sammen.
 • Gregersen, Anne-Grethe (2002). "Det lille ekstra" : en fenomenologisk studie av fem kvinners erfaringer når leddgikt hindrer personlig stell.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:13 - Sist endret 10. apr. 2019 15:19