Gunnar Vold Hansen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Samordning av helse og velferdstjenester

Kriminalomsorg

Arbeidslivsforskning

 

Utdanning

Ph.D. Arbeidsvitenskap

Administrasjon og organisasjonsvitenskap, hovedfag

Sosialantropologi, mellomfag

Offentlig rett, grunnfag

Juridisk grunnfag + Jus 2. avdeling

 

 

 

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Hoel, Tone Larsen & Hansen, Gunnar Vold (2020). Er bofelleskap egnet for mennesker med ROP-lidelser?. Erfaringskompetanse.no.
  • Bjørkquist, Catharina & Hansen, Gunnar Vold (2019). Digitalisering - brukerorienterte tjenester.
  • Fineide, Mona Jerndahl; Hansen, Gunnar Vold & Haug, Erna (2019). How does a new working method in the Norwegian Labour and Welfare Organization(NAV) succeed in reducing sick leave rates?. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  19(4), s 169- 170 . doi: http://doi.org/10.5334/ijic.s3169
  • Fineide, Mona Jerndahl; Hansen, Gunnar Vold & Haug, Erna (2019). How does a new working method in the Norwegian Labour and Welfare Organization(NAV) succeed in reducing sick leave rates?.
  • Hansen, Gunnar Vold (2019). Er en bolig alltid et hjem?.
  • Hansen, Gunnar Vold (2019). Helhetlige tjenester til Rop-pasienter som skal sone en dom i fengsel..
  • Hansen, Gunnar Vold & Løken, Therese Dwyer (2019). Electronic messaging system and the challenges for professional judgement.
  • Hansen, Gunnar Vold & Løken, Therese Dwyer (2019). Electronic messaging system and the challenges for professional judgement.. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  19(4), s 273- 274 . doi: http://doi.org/10.5334/ijic.s3273
  • Hansen, Gunnar Vold & Bjørkquist, Catharina (2018). Pårørende - ressurs eller problem?. Fredrikstad Blad.
  • Ramsdal, Helge Normann; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Hansen, Gunnar Vold (2018). Tidlig ute og tett på. Evaluering av virksomhetsorganiserte team som ledd i NAV-Østfolds deltakelse i prosjektet "Ned med sykefraværet - IA ledelse 2.0". Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 1.
  • Ramsdal, Helge Normann & Hansen, Gunnar Vold (2018). Det dynamiske forhold mellom globale og lokale innovasjoner: organisering av lokalbaserte tjenester for mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser.
  • Samuelsen, Finn; Hansen, Gunnar Vold; Gregersen, Anne-Grethe; Løken, Therese Dwyer; Tjøstolvsen, Inger Marie; Aarøen, Kari & Hansen, Mette Tindvik (2018). Samarbeid om rehabilitering 2.
  • Dietrichson, Susanne & Hansen, Gunnar Vold (2017, 24. januar). Parenting programmes benefit daddies in prison. [Internett].  ScienceNordic.com.
  • Hansen, Gunnar Vold; Aarøen, Kari; Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette Tindvik; Løken, Therese Dwyer; Samuelsen, Finn & Tjøstolvsen, Inger Marie (2017). Samarbeid om rehabilitering. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2017;1. Vis sammendrag
  • Bjørkquist, Catharina; Hansen, Gunnar Vold & Johnsen, Lasse (2016). Tricky Transitions.
  • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Huby, Guro Øyen & Johnsen, Lasse (2016). SÅRBARE OVERGANGER – «Tricky Transitions».
  • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Huby, Guro Øyen & Johnsen, Lasse (2016). Tricky Transitions. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  16(6) . doi: 10.5334/ijic.2649
  • Hansen, Gunnar Vold & Dietrichson, Susanne (2016, 16. desember). Pappakurs gir innsatte nye perspektiver. [Fagblad].  Kilden kjønnsforskning.no.
  • Hansen, Gunnar Vold (2015). EVALUERING AV BRIK–Behovs-og ressurskartlegging i kriminalomsorgen..
  • Hansen, Gunnar Vold (2015). Evaluering av BRIK - Behovs og ressurskartlegging i kriminalomsorgen.
  • Hansen, Gunnar Vold (2015). Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike («Romeriksprosjektet») - Sluttevaluering.
  • Hansen, Gunnar Vold (2015). «Kortprogram Rus»–Evaluering av et pilotprosjekt..
  • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2015). Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike («Romeriksprosjektet») - Sluttevaluering.
  • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2015). Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike («Romeriksprosjektet») - Sluttevaluering.
  • Hansen, Gunnar Vold (2014). Evaluering av Kortprogram Rus.
  • Hansen, Gunnar Vold (2014). «Kortprogram Rus» – Evaluering av et pilotprosjekt.
  • Hansen, Gunnar Vold (2014). Påtvunget turnus vil skape problemer. Fredrikstad Blad.
  • Hansen, Gunnar Vold (2014). Tverrfaglig samarbeid i psykisk helsearbeid.
  • Hansen, Gunnar Vold (2014). Tverrfaglig samarbeid i psykisk helsearbeid.
  • Hansen, Gunnar Vold & Bjørkquist, Catharina (2014). Fra portvokter til døråpner?.
  • Hansen, Gunnar Vold; Dahl, Ulf Peter & Samuelsen, Finn (2014). EVALUERING AV BRIK – Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen.
  • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2014). Kan man skape en samarbeidskultur. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  11(1), s 54- 63
  • Hansen, Gunnar Vold (2013). Hjemmet som basis for psykisk helsearbeid.
  • Hansen, Gunnar Vold (2013). Moldbakken bosenter og bofellesskap. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2013:7.
  • Hansen, Gunnar Vold (2013). Vannassen bofellesskap. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2013:6.
  • Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter & Tonholm, Trude (2013). Pappa i fengsel - andre evalueringsrapport; HiØ Oppdragsrapport 2013:18.
  • Hansen, Gunnar Vold & Egeland, Elin (2013). Spilderhaug & Berggylt bofellesskap.
  • Hansen, Gunnar Vold; Jensen, Hilde Rosnes; Schillinger, Anne & Sandsberg, Jon Aasmund (2013). Oppsøkende rusteam i Moss.
  • Hansen, Gunnar Vold & Landsnes, Sissel (2013). «LIEN»: et tilrettelagt botilbud i Bergen.
  • Hansen, Gunnar Vold & Nilsen, Anja Ringnes (2013, 24. juni). Sykefraværsutfordringene må løses på jobben. [Radio].  Radio Øst.
  • Kristoffersen, Randi & Hansen, Gunnar Vold (2013, 24. juni). Må heller løses på jobben - Gunnar Vold Hansen mener han har nøkkelen for å få ned sykefraværet: Å sørge for at ansatte trives på jobb.  Fredrikstad Blad.
  • Hansen, Gunnar Vold (2012). Individuelle planer i psykisk helsearbeid.
  • Hansen, Gunnar Vold (2012). Tverrfaglig samarbeid.
  • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2012). Bedre samhandling – er løsningen nye arenaer?.
  • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2012). Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike ("Romeriksprosjektet).
  • Hansen, Gunnar Vold & Langvik, Trond Åge (2011). Sammen bedre på IA - Fagrapport.
  • Ramsdal, Helge; Fineide, Mona Jerndahl & Hansen, Gunnar Vold (2011). National Instruments: Synthesis Report on Mental Health policy.
  • Hansen, Gunnar Vold & Fineide, Mona Jerndahl (2010). Sammen og koordinert.
  • Hansen, Gunnar Vold & Fugletveit, Ragnhild (2010). "... Vi driver oog rydder hver uke vi ...": evaluering av Oppsøkende rusteam i Moss/Rygge. Vis sammendrag
  • Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild & Arvesen, Petter (2010). "Pedalen". sykkelverksted og sykkelparkering. Vis sammendrag
  • Helgesen, Marit K & Hansen, Gunnar Vold (2010). Public Action Empowerment.
  • Dybvik, Kjell-Arne & Hansen, Gunnar Vold (2009). Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes tilfredshet med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder. SOR rapport.  ISSN 1500-8657.  55(2), s 8- 25 Vis sammendrag
  • Hansen, Gunnar Vold (2009). Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold : erfaringer med organisering og arbeidsformer.
  • Hansen, Gunnar Vold & Arvesen, Petter (2009). Tiltak for å redusere sykefravær : Eiendom & Internservice - Askim kommune. Vis sammendrag
  • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2009). Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold : erfaringer med organisering og arbeidsformer. Vis sammendrag
  • Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge; Feiring, Marte & Helgesen, Marit K (2009). Norway, Mental health and WHO. Vis sammendrag
  • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2008). Erfaringer med kommunale organisasjonsmodeller i relasjon til samordning og brukerorientering. Vis sammendrag
  • Ramsdal, Helge; Hansen, Gunnar Vold; Helgesen, Marit Kristine & Feiring, Marte (2008). The social and cognitive mapping of policy. Final Report.
  • Hansen, Gunnar Vold (2007). Collaboration and Network?organizations.
  • Hansen, Gunnar Vold (2007). Individuelle planer.
  • Hansen, Gunnar Vold (2007). Samarbeid uten fellesskap - om individuelle planer i kommunalt psykisk helsearbeid. Vis sammendrag
  • Helgesen, Marit K; Feiring, Marte; Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2007). Mental Health in Norway - Actors, Organisation and Knowledge.
  • Hansen, Gunnar Vold (2006). Pappa i fengsel : en evalueringsrapport.
  • Hansen, Gunnar Vold & Dahl, Ulf (2006). Alternative rusreaksjoner.
  • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2006). "Ikke møtt" : en analyse av sosialmedisinske poliklinikkers konsultasjonspraksis.
  • Hansen, Gunnar Vold (2005). Prosjekt frivillige hjelpere i eldreomsorgen. Vis sammendrag
  • Helgesen, Marit K; Feiring, Marte; Ramsdal, Helge & Hansen, Gunnar Vold (2005). Kompetanseutvikling i kommunene : rekruttering og opplæring i psykisk helsearbeid.
  • Ramsdal, Helge & Hansen, Gunnar Vold (2005). Om sirkelens kvadratur - psykisk helsearbeid møter bestiller-utfører-organisasjonen. Vis sammendrag
  • Ramsdal, Helge & Hansen, Gunnar Vold (2005). Om sirkelens kvadratur : psykisk helsearbeid møter bestiller- utførerorganisasjonen. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  2(2), s 134- 148
  • Hansen, Gunnar Vold & Nilsen, Sigurd Roger (2004). Senter for frivillige organisasjoner.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:12 - Sist endret 11. sep. 2019 12:20