Praksisstudier barnevern

Studiested for Bachelorstudium i barnevern er Fredrikstad. Praksis for barnevern er en stor del av studiet og det er totalt tre praksisperioder, en hvert studieår. HiØ benytter praksisplasser innen kommunal, fylkeskommunal, statlig og privat sektor. Ved spørsmål om praksis kan du kontakte Praksisteamet på praksis-fred@hiof.no

Mål for praksisstudiene

Praksisstudiene skal bidra til at studentene øker forståelsen for sammenhengen mellom teori og praktisk arbeid. I praksis vil de erfare direkte brukerkontakt i arbeidsfeltet, noe som er viktig for å kunne utvikle og bevisstgjøre seg egen yrkesrolle. HiØ har som mål å legge til rette for at studentene skal få praksisplass på ulike praksisarenaer, slik at de vil få kunnskap om rollen som barnevernpedagog i ulike virksomheter.

Når gjennomføres praksis?

Praksisperioder for studieåret 2020/2021 er:

  • Praksis 1 mentorpraksis: 19.10.19-16.05.20
    Praksis 1 alternativ praksis: 10.05.20-13.06.20
  • Praksis 2: 26.10.20-18.12.20
  • Praksis 3: 04.01.21-28.03.21

Se samlet oversikt over praksisperioder for studieåret 2020/2021 her.

Praksisstudier for utdanningen

Bachelorstudiet i barnevern har tre praksisperioder, en hvert studieår:

  • Praksis 1: Første praksisperiode strekker seg over første og andre semester ved at hver student er mentor for et barn i alderen 8-12 år og har kontakt med barnet ca. 2 timer pr. uke. Det samarbeides med barneskoler i Fredrikstad kommune om gjennomføring av praksisen. De som ikke er mentor blir tildelt praksisplass i barnehage eller skole. Denne praksisen går over 5 uker på vårsemesteret.
  • Praksis 2: Andre praksis er i 3. semester og har en varighet på 8 uker. Temaet er sosialfaglig arbeid med barn og unge. Praksisarenaer er blant annet kommunale barneverntjenester, barnevernsinstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatri og skoler.
  • Praksis 3: Tredje praksis er i 6. semester og har en varighet på 12 uker. Temaet for praksisen er barnevernstiltak. Praksisarenaer er blant annet kommunale barneverntjenester, barnevernsinstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatri og skoler.

HiØ benytter praksisplasser i hele Østfold.

Praksisdokumenter

Praksis 2, 26.10.20-18.12.20:

Praksis 1 (alternativ praksis), 04.05.20-05.06.20:

Praksis 3, 06.01.20-29.03.20:

Publisert 10. apr. 2018 14:50 - Sist endret 28. okt. 2020 11:31