Avsluttet prosjekt

Studentaktive og studieintensive læringsformer (STIL)

I denne studien undersøker vi hvordan lærerstudenter opplever samarbeid om sentrale oppgaver i grunnskolelærerutdanningene og hvordan de vurderer utbytte av samarbeid og bruk av digitale verktøy i studiet. 

Bakgrunnen for prosjektet er innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger med tydelige forventninger om stort utbytte av studiet (læringsutbytte), slik det er beskrevet i studieplanene for de to utdanningene ved Høgskolen i Østfold. 

Prosjektet er utviklet i samarbeid med Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed) ved Universitetet i Oslo, som også finansierer prosjektet med 1,4 mill studieåret 2017/2018. Prosjektet er et av fem prosjekter som fikk støtte av ProTed. En felles sluttrapport fra alle disse prosjektene vil foreligge høsten 2018. 

Det er utviklet flere forskningsprosjekter i forlengelsen av dette prosjektet, blant annet innenfor matematikkdidaktikk, norskdidaktikk og digitale læringsressurser (profesjonsfaglig digital kompetanse).  

 

Deltakere

Publisert 18. juni 2018 15:30 - Sist endret 21. sep. 2018 14:41