Øvrig representasjon

Råd og utvalg ved Høgskolen i Østfold

Styret for Høgskolen i Østfold

Formidling- og samfunnskontaktutvalget (FoS-utvalget):

Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU-utvalget):

Utvalg for utdanningskvalitet (UKU):

Phd-utvalget: 

Publiseringsutvalget: 

Senter for fremragende undervisning (SFU) – styringsgruppe: 

Skikkethetsnemda:

Institusjonsansvarlig for skikkethet:

Andre råd og utvalg

Oversikten er under utarbeidelse.

Kompetanseforum Østfold:

UHR-Lærerutdanning - arbeidsutvalg: 

Læreplangrupper Fagfornyelsen

De nasjonale forskningsetiske komitéene - Granskningsutvalget: 

Styret ved Dronning Mauds Minne Høgskole:

Publisert 8. aug. 2018 07:47 - Sist endret 5. mars 2020 15:33