Karine Stjernholm

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608306
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-069

Faglige interesser

Språk og samfunn, sosiolingvistikk, språk og identitet, språk og kjønn, språkideologi, flerspråklighet, oslomål, østfoldmål, metode, globaliseringsteori

Undervisning

Master i norsk i skolen (faglig leder)
NOR403 Språk og samfunn, NOR404 Fleirspråklegheit
MAGLU (NOR 103 Språkleg mangfald, variasjon og endring 5–10)
• Sosiolingvistikk
• Språk og sosial mobilitet (klasse)
• Språk og identitet
• Språklig variasjon og endring
• Språk og sted
• Språk og humor
• Språkhistorie
• Flerspråklighet
• Lingvistiske landskap
• Globaliseringsteori
• Metode
• Grammatikk

Bakgrunn

Doktoravhandlinga mi er fra Universitetet i Oslo og heter Stedet velger ikke lenger deg, du velger et sted. Tre artikler om språk i Oslo. I avhandlinga presenterer jeg en analyse av språkutviklinga i Oslo gjennom 400 år med særlig vekt på de siste 40 åra. Avhandlinga viser hvordan språk og sted knyttes sammen i Oslo gjennom handlingene til menneskene som bor der. Øst- og vestkanten er viktige steder i Oslo, blant annet fordi vi tillegger disse stedene et symbolsk innhold. I avhandlinga viser jeg også hvordan elektroniske spørreunderesøkelser kan brukes i språkforskning. Deler av avhandlinga er basert på den elektroniske spørreundersøkelsen Oslo-testen som i 2010 samla inn over 115 000 svar.

Nyere talemålsutvikling i Østfold (NYT Østfold) er et prosjekt jeg jobber med for tida som  har som mål å belyse språksituasjonen i Østfold. Østfold er et av Norges mest folkerike fylker på minst areal (SNL). Regionen ble tidlig urbanisert og er et av de mest industrialiserte stedene i Norge. Samtidig er Østfold et av stedene i Norge som kommer dårligst ut i sosiale statistikker. Også språksituasjonen i Østfold er forskjellig fra resten av landet. I Norge har dialektene generelt høy status, mens østfoldmål ofte blir latterliggjort.

Jeg var seksjonsleder for seksjon for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning i Språkrådet i 2014–2015.

Konsulent for Dialektriket på NRK 2012/2013.

Priser

2013: Kunnskap Oslos forskningspris for beste forskningsbidrag med oslotematikk
2013: Institutt for Lingvistiske og Nordiske studiers undervisningspris
2010: Nominert til Universitetet i Oslos formidlingspris

Verv

2017–2021: Valgt av de faglige ansatte til høgskolestyret ved HiØ.
2013: Medlem av insituttstyret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (UiO)

Media (i utvalg)

2017:
Oslo – en by med to dialekter? (Blogginnlegg, Språkprat.no)
Dialektskam i Østfold (Kronikk, forskning.no)
La barna få lære flere språk fra første klasse (Kronikk sammen med Kristin Føsker Hagemann, forskning.no)
La små barn lære flere språk (Kronikk sammen med Kristin Føsker Hagemann, Moss avis)

2015:
NRK sparker nedover (Kronikk, NRK Ytring)

 

Emneord: Språk og samfunn, sosiolingvistikk, flerspråklighet, oslomål, østfoldmål, metode, globaliseringsteori, vitenskapsteori

Publikasjoner

 • Stjernholm, Karine (2020). Spørreundersøkelser i norskdidaktiske masteroppgaver, I: Randi Neteland & Leiv Inge Aa (red.),  Master i norsk. Metodeboka 2.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215035710.  Kapittel 4.  s 68 - 89
 • Stjernholm, Karine (2019). Variasjon som virkemiddel – hiphop, språkvalg og identitetskonstruksjon i Oslo. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  37(1), s 25- 57 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stjernholm, Karine & Søfteland, Åshild (2019). Talemål i Sør-Østfold. Ideologi, struktur og praksis. Målbryting.  ISSN 1500-8576.  10, s 101- 131 . doi: https://doi.org/10.7557/17.4947 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stjernholm, Karine (2018). Oslo – une ville, deux dialectes?. Nordiques.  ISSN 1761-7677.  35, s 116- 136
 • Stjernholm, Karine (2015). Two Faces of Oslo: A comparative study of sense of place, In Mikko Laitinen & Anastassia Zabrodskaja (ed.),  Dimensions of Sociolinguistic Landscapes in Europe. Materials and Methodological Solutions.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-61708-3.  Part 1.  s 77 - 104
 • Stjernholm, Karine (2014). Oslos sosiolingvistiske utvikling, eller en typologisk framstilling av utviklinga i oslomål. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 56- 91
 • Stjernholm, Karine & Ims, Ingunn Indrebø (2014). Om bruk av Oslo-testen for å undersøke oslomålet. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  (1), s 100- 129

Se alle arbeider i Cristin

 • Stjernholm, Karine (2020, 06. mai). Ole Sofus holder på Indre Østfold-dialekten.  Smaalenenes avis.
 • Ims, Ingunn Indrebø & Stjernholm, Karine (2019). Hva skjer i Vika?.
 • Stjernholm, Karine (2019). Språkbruk, språkideologi og humor.
 • Stjernholm, Karine & Søfteland, Åshild (2018). Mellom to stolar - det norske dialektlandskapet sett frå nedsida.
 • Hagemann, Kristin Føsker & Stjernholm, Karine (2017). La barna få lære flere språk fra første klasse. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Bjerke, Christian Bjørn; Stjernholm, Karine & Søfteland, Åshild (2017). Dialekt og skole i Østfold.
 • Stjernholm, Karine (2017). Blogginnlegg: Oslo – en by med to dialekter? https://sprakprat.no/2017/05/11/oslo-en-by-med-to-dialekter/.
 • Stjernholm, Karine (2017). Dialektskam i Østfold. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Stjernholm, Karine (2017). Nyere talemålsutvikling i Østfold (NYT Østfold).
 • Stjernholm, Karine (2017). Oslo – én by med to dialekter?.
 • Stjernholm, Karine (2017). Én by, to språk? - et innlegg om Oslo, språkutvikling og en villet todeling..
 • Stjernholm, Karine & Kristin Føsker, Hagemann (2017). La barna få lære flere språk fra første klasse. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Stjernholm, Karine & Kristin Føsker, Hagemann (2017). La små barn lære flere språk. Moss Avis.
 • Søfteland, Åshild & Stjernholm, Karine (2017). Norwegian diglossia?.
 • Stjernholm, Karine & Søfteland, Åshild (2016). Norwegian diglossia? A talk about an unusual Norwegian speech community.
 • Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild & Jansson, Benthe Kolberg (2016). Slangen i dialektparadiset? Et prosjekt om en ikke-dialekt og et ikke-sted..
 • Stjernholm, Karine (2014). Lingvistiske landskap på Voss.
 • Stjernholm, Karine (2014). Oslo-testen og bruk av Internett til (masse)innsamling av språkdata.
 • Stjernholm, Karine (2014). Urbane offentlige landskap i bygd og by. Lingvistiske landskap i Oslo og på Voss.
 • Stjernholm, Karine (2013). Oslos sosiolingvistiske utvikling og dagens situasjon i oslomålet.
 • Stjernholm, Karine (2013). Språk i Oslo – et innlegg om språkutvikling, sted og en villet todeling.
 • Stjernholm, Karine (2013). Stedet velger ikke lenger deg, du velger et sted. Tre artikler om språk i Oslo. Vis sammendrag
 • Stjernholm, Karine & Ims, Ingunn Indrebø (2012). Online Surveys in Multi-Ethnic Oslo. New methodological approaches.
 • Stjernholm, Karine & Ims, Ingunn Indrebø (2011). Oslo-testen. En metodisk drøfting av elektronisk masseinnsamling av språkdata..
 • Stjernholm, Karine (2010). Linguistic Landscapes in Oslo.
 • Stjernholm, Karine (2010). Linguistic Landscapes in Oslo (2).
 • Stjernholm, Karine (2010). Oslospråkomaten – en presentasjon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:25 - Sist endret 19. aug. 2019 09:20