Aktuelt

Aktuelle saker

  • motebord_colourbox3655295 "Deprivation of control" og norske multinasjonale selskaper 17. okt. 2019 10:51

    Norske multinasjonale selskaper investerer aktivt i land der bedriftskulturer og tradisjoner er forskjellige fra tilsvarende i Norge. Et av de sentrale spørsmålene for multinasjonale bedrifter (MNC) er behovet for å etablere nye kontrollsystemer for å sikre innflytelse over datterselskaper i utlandet.

  • delingsokonomi_colourbox26934011 How the sharing economy affects local housing and tourist markets 15. okt. 2019 09:03

    For tourist destinations, the peer-to-peer sharing-economy platform Airbnb is a double-edged sword. It provides income and taxes to municipalities, but the prevalence of a substantial number of Airbnb providers may lead to bottlenecks in rental housing markets. Regional planners and policy-makers in Norway and across the world have therefore begun to consider imposing restrictions to regulate this hitherto unregulated business model.

  • kommunikasjon_colourbox33558725 Ny bok om oversettelse og tolking som sosio-kulturell samhandling 14. okt. 2019 10:13

    Professor fra HiØ bidrar i ny bok som analyserer oversettelse og tolking sett i lys av forskjellige kulturelle og sosiale rammebetingelser. Boken analyserer betydningen av den kommunikative handling som omgir oversettelsen – både rent teoretisk og med hensyn til forskjellige oversettelses- og tolkingstyper.

Arrangementer