Aktuelt

Aktuelle saker

 • protestation Hvorfor er det så ofte streik i Frankrike? 25. mai 2020 09:02

  PODKAST: Et spørsmål som ofte stilles i norske media er hvorfor det er så ofte streik i Frankrike. Det har vi i Frankrike Forklart tatt tak i! Vi har sett på de historiske røttene til den franske streike- og protest-tradisjonen og sorterte streiker og protestbølger som ha vært viktigst i fransk historie.

 • flag-francallemagne Hvilken fremtid for den tysk-franske motoren i EU? 18. mai 2020 10:42

  PODKAST: Det tysk-franske paret har vært lite omtalt i norske medier under koronakrisen. Frankrike Forklart hadde lenge planlagt å ha en episode om tyske-franske relasjoner i EU. Den skulle ta opp bakgrunnen for at et tett forhold mellom to tidligere fiender og europeiske stormakter kunne blomstre opp etter 1945. Koronakrisen forandret noe av dette.

 • paris-life Portforbud i Frankrike - gjenåpning neste? 11. mai 2020 10:01

  PODKAST: Endelig kommer den store dagen for franskmenn etter nesten to måneder med sanitær unntakstilstand og portforbud. 11. mai innledes en gradvis oppmykning av sikkerhetstiltakene. Unntakstilstanden vil vedvare i beste fall fram til 10. juli.

Arrangementer

 • AVLYST! NORDOM 27. aug. 2020 00:00

  NORDOM er et nettverk av forskere i økonomisk idéhistorie ved universiteter/høgskoler/sentralbanker/forskningsinstitutter i de Nordiske landene som ble startet opp i Göteborg 1990. NORDOM nettverket arrangerer annen hvert år forskningskonferanser i de Nordiske landene. NORDOM XV ble arrangert i Danmark ved Universitetet i Roskilde.