Studenter og ansatte ved høgskolen har meldt seg til «koronatjeneste»

Bioingeniør Anette er en av rundt 200 studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold som har sagt seg villig til å jobbe ved Sykehuset Østfold gjennom koronakrisen.

KLAR TIL TJENESTE: Anette Christensen Lie-Jensen er en mange studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold som har sagt seg villig til å jobbe ved Sykehuset Østfold gjennom koronakrisen.

Foto: Ann-Kristin Johansen / HiØ

I forbindelse med koronapandemien er det varslet at helsetjenesten kommer til å ha behov for flere med helsefaglig kompetanse hender. I kjølvannet av koronautbruddet har Høgskolen i Østfold blitt kontaktet av både Sykehuset Østfold (SØ) og en rekke virksomheter ute i kommunene. Alle melder om det samme: behov for flere med relevant kompetanse frivillige.

Sykehuset har bedt om en mobilisering av frivillige ansatte og studenter som kan stå i frivillig beredskap for Sykehuset Østfold og trå til ved behov. Det dreier seg først og fremst om 2. og 3. års studenter innen helse sykepleie- og bioingeniør, studenter innen akutt-, anestesi-, intensiv-, og operasjonssykepleie og studenter og ansatte med klinisk helsefaglig kompetanse.  

KOORDINERER BEREDSKAPSLISTENE: Prodekan ved Avdeling for helse og velferd, Kirsti Lauvli Andersen. (FOTO: Bård Halvorsen, HiØ)

- Etter å ha fått henvendelsen fra sykehuset så startet vi rekrutteringsarbeidet umiddelbart. De første listene med frivillig personell med relevant helsefaglig kompetanse er nå oversendt SØ.

Det forteller prodekan ved Avdeling for helse og velferd, Kirsti Lauvli Andersen. Hun har ansvaret for å koordinere rekrutteringen av frivillige beredskapslister ved Høgskolen i Østfold.  

Mange frivillige meldt inn

Høgskolen i Østfold tilbyr en rekke profesjonsutdanninger innenfor helse og velferdsområdet og har derfor mange ansatte og studenter med relevant kompetanse for å utføre arbeid knyttet til koronakrisen. Responsen lot da heller ikke vente på seg.

- Det har vært stor oppslutning fra kompetent HiØ-personell, forteller Lauvli Andersen. Ifølge henne har over rundt 200 personer sagt ja til å jobbe på sykehuset dersom det blir behov for dette. 

Blant de mange frivillige som nå har meldt seg til tjeneste på sykehuset er høgskolelektor Anette Christensen Lie-Jensen. Hun er utdannet bioingeniør og underviser i biomedisinsk analyse og celle- og molekylærbiologi ved ingeniøravdelingen på Høgskolen i Østfold.

- Dette er en dugnad. Om jeg kan gjør en nytte, så gjør jeg gjerne det. I tillegg er det en fin erfaring å ta med meg tilbake til høyskolen og til undervisningen, forteller hun. 

Hva slags arbeid hun eventuelt blir satt til å utføre er ikke så viktig for Lie-Jensen.

- Det må være opptil sykehuset å vurdere hvor jeg kan gjøre en nytte, men som bioingeniør er det selvfølgelig på laboratoriene jeg har kompetansen til å gjøre en jobb. Det er nok blodbanken, medisinsk biokjemi eller seksjon for genteknologi som jeg kan bidra best. Det raskeste er nok å godkjenne med for blodprøvetakning på sykehuset, så kan jeg ta blodprøver og frigjøre noen bioingeniører til andre oppgaver, mener hun.

"Personlig tenker jeg at dette er dugnad, hvor vi alle må bidra på hver vår måte. Det viktigste for meg var å stille meg til disposisjon". 
Anette Christensen Lie-Jensen, høgskolelektor og molekylærbiolog

Som molekylærbiolog har hun jobbet mye med teknikker som ligner på de som brukes for påvisning av Korona. Lie-Jensen sier bioingeniørenes oppgave er å analysere det som analyseres kan fra kroppen vår. 

- De fleste assosierer nok bioingeniører med blodprøver, og selv om mange bioingeniører jobber med å ta og analysere blodprøver, er en bioingeniør mye mer enn det, understreker hun og utdyper:

- Bioingeniørene tapper blodgivere, lager blodprodukter og gjør analysene som trengs for at rett pasient får rett blod. Bioingeniørene analyserer vevsbiter for kreft og andre tilstander, og bioingeniørene analyserer og påviser bakterier og virus i forskjellige kroppsvæsker. Det siste har blitt tydeliggjort nå i Korona-krisen. Det er bioingeniørene som utfører alle disse «Koronatestene» som media skriver om.

Behov for frivillige ute i kommunene

Lie-Jensen vet foreløpig ikke om hun kommer til å bli innkalt til «koronatjeneste» ved sykehuset, men hun har registrert seg i systemet og er klar for å stile opp om det skjer.  

Hva er din oppfordring til andre som kanskje vurderer å melde seg, men ikke har gjort det?

- Det må hver og en kjenne på selv. Personlig tenker jeg at dette er dugnad, hvor vi alle må bidra på hver vår måte. Det viktigste for meg var å stille meg til disposisjon.

I tillegg til listene over frivillige har høgskolen i forbindelse med koronakrisen også blitt bedt om å sende inn lister til Helsedirektoratet. Dette er en oversikt over alle studenter som er inne i siste året av bachelorprogrammene bioingeniør, sykepleie og vernepleie samt studenter på spesialistutdanningene akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

- Som et ledd i den nasjonale rapporteringen om tilgjengelige ressurser er vi også bedt om å melde inn lister md alle ansatte som er ansatt innenfor helse og velferd og bioingeniør og som er autorisert helsepersonell, forteller Lauvli Andersen. 

Høgskolen i Østfold har også fått mange enkeltstående henvendelser fra virksomheter ute i kommunene om behov for frivillige i forbindelse med koronakrisen.

- Vi ønsker selvsagt å hjelpe, men har ikke mulighet til å administrere dette i den ekstraordinære situasjonen vi er i nå. Vi har derfor valgt å sende epost til alle våre samarbeidskommuner hvor vi ber om at de oppgir navn og kontaktinfo. Denne informasjonen vil vi legge ut på våre nettsider slik at studenter selv kan ta kontakt direkte med den aktuelle kommunen og melde seg der som frivillig, forteller prodekanen.

Oversikten over kontaktpersoner ute i kommunene er nå tilgjengelig på høgskolens websider.
Trykk her for mer info

All informasjon knyttet til koronakrisen har høgskolen publisert på denne siden. 

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 20. mars 2020 15:08 - Sist endret 20. mars 2020 15:10