Avdeling for informasjonsteknologi

Mandag 14. og tirsdag 15. juni flyttes avdelingenes nettsider, inkludert personprofiler, forskningsgrupper/-prosjekt, generell informasjon over til ny struktur grunnet ny faglig organisering fra 1.8.2021. Noe innhold vil kunne være litt vanskelig å finne i denne perioden. Gå til nettsiden fagavdelinger for å finne nye innganger til de nye fakultetene og instituttene. De gamle nettsidene for avdelingene vil avvikles fa 1.8.2021.

Studier

Personer

Finn ansatte. Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.

Aktuelt

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Samarbeid med oss

Høgskolen i Østfold tar på seg oppdrag for næringsliv og offentlig virksomhet når det gjelder studier, kurs, forskning og utviklingsarbeid.

Sosiale medier