Informerer om fremskritt i kampen mot ungdomsledighet i Euopa

Oversikter viser at omtrent 15 millioner ungdommer i alderen 20-34 år verken var i jobb, utdanning eller opplæring i 2018. I Italia og Hellas, med den høyeste ungdomsledigheten, er mer enn en fjerdedel av unge mennesker utenfor arbeidsmarkedet. Nå lanseres et nytt magasin som skal gjøre det lettere å dele gode tiltak. 

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

For å fremme bærekraftig og kvalitetsmessig ungdomssysselsetting i Europa lanserte Island, Liechtenstein og Norge i 2017 et tilskuddsfond for ungdomssysselsetting på 60 millioner euro. 26 prosjekter mottar finansiering, og de gjennomfører nå aktiviteter som tar sikte på å hjelpe rundt 25 000 ungdommer med å finne en jobb eller skape arbeidsplasser.

– Sårbare ungdommer faller ofte faller utenfor de formelle utdannings- og opplæringssystemene så vel som det ordinære arbeidsmarkedet. Det er et stort behov for innovative løsninger, utveksling av god praksis og studier av hvilke aktiviteter som fungerer og hvilke som ikke gjør det. De 26 prosjektene som mottar finansiering skal pilotere eller utvikle nesten 100 nye aktiviteter og metoder, noe som viser den innovative styrken i kampen for sysselsetting av ungdom, sier sektorleder ved EEA Grants and Norway Grants for Youth Employment(https://eeagrants.org/), Grethe Haugøy.  

Nytt magasin skal bidra til deling av informasjon på tvers av landegrenser

30. jun ble «Youth Employment Magazine» lansert, samme dag som FNs internasjonale vennskapsdag. Nesten 200 institusjoner fra 26 europeiske land gjennomfører prosjekter som er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge. Magasinet er en nettbasert innholdsressurs for disse prosjektene som er samlet innenfor EEA (EØS) Grants og Norway Grants Fund for Youth Employment. Fondet er et supplement til eksisterende EU-finansiering, og retter seg mot langtidsledige i aldersgruppen 25-29 år. 

Redaksjonen i de nye magasinet består av aktører som selv gjennomfører tiltak, og som regelmessig informerer om fremdriften og resultatene av hvert prosjekt. Plattformen er etablert av et konsortium bestående av samarbeidspartnere fra Italia (https://www.jcpsrl.net/) og Polen (https://www.ecorys.com/pl/poland).

Ansatte ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold er bidragsytere 

Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning, er involvert i EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment- prosjektet Social Innovators, som ledes av Association for Culture and Education PiNA i Slovenia. Prosjektleder ved HiØ, førsteamanuensis Fred Carlo Andersen, presenterer et av prosjektenes arbeid i det nye magasinet.

– Utveksling av erfaringer på tvers av landene er en utfordring. Dette er hovedgrunnen til at det opprettes en felles kommunikasjonsplattform i form av et online magasin. Den offisielle lanseringen av "Youth Employment Magazine" på vennskapsdagen markerer samarbeidspartnernes gode klima for deling av god praksis og utveksling av erfaringer, sier Fred Carlo Andersen ved Høgskolen i Østfold.

–Det nyopprettede magasinet skal samle innhold utarbeidet av alle prosjektene, og ikke bare nyheter om nåværende prestasjoner og informasjon om status, men også lengre artikler og tekster, samt ulike former for multimedia. Videre vil en stadig oppdatert kalender gjøre det mulig å følge alle arrangementer organisert av prosjekter over hele Europa og giverlandene (Island Lichenstein og Norge), forteller Andersen.

Raquel Torres Prol, kommunikasjonsansvarlig for fondet for ungdomsarbeid ved Financial Mechanism Office, Sekretariatet for EEA Grants og Norway Grants, mener nettmagasinet vil tjene som en plattform for å inspirere, samle og bevisstgjøre ungdommer i hele Europa, og bli et nettbasert knutepunkt for alle som er involverte. 

Mer informasjon: http://eeagrants.org/fundforyouth-sysselsetting


Kontaktinformasjon ved Høgskolen i Østfold:

Førsteamanuensis Fred Carlo Andersen ved Avdeling for lærerutdanning
Se faglig profil

 

 

Av Nina Fredheim
Publisert 19. aug. 2019 14:16 - Sist endret 21. aug. 2019 14:20