Pågående prosjekt

DigiLU - Digitalisering i lærerutdanningene

Høgskolen i Østfold satser på moderne fremtidsrettet lærerutdanning. Dette prosjektet vil heve den profesjonsfaglige digitale kompetanse til både ansatte, lærere i praksisfeltet og studenter.

Prosjektet finansieres av Kunnskapsdepartementet med 18 mill kr over perioden 2018 - 2020. DigiLU er høgskolens største prosjekt finansiert av eksterne midler.  

Hovedmål

Hovedmålet med DigiLU er å få en gjennomgripende heving av profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i grunnskolelærerutdanningene. HiØ skal nå målet om å utdanne høyt profesjonsfaglig digitalt kompetente lærere: 

  • ved å integrere PfDK i fagundervisningen og praksisopplæringen og
  • ved at studentene skal møte en oppdatert og framtidsrettet lærerutdanning med lærerutdannere med høy PfDK

Prosjektet har tre hovedområder: 

  1. Kompetanseheving av fagansatte
  2. Undervisning av fagintegrerte PfDK-moduler i samarbeid med praksisskolene
  3. Kunnskaps- og erfaringsspredning om PfDK i lærerutdanningen

På fagenes premisser

Fagdidaktikk står sentralt i prosjektet og profesjonsfaglig digital kompetanse skal integreres på fagenes premisser. Fagansatte, lærere i IKT, lærere ved praksisskolene utvikler  undervisningsmoduler med forskjellige tema tilknyttet Rammeverk for PfDK. Disse modulene inngår i de ulike fagenes emner. Profesjonsdager med workshops bidrar til innsikt i god bruk av IKT i utdanningen.

Moduler og materiale gjøres åpent tilgjengelig. Erfaringer og forskningsresultater spres gjennom nettverkssamlinger, konferanser, publikasjoner og lignende.

Deltakere

Alle fagansatte som er tilknyttet grunnskolelærerutdanningene og etter- og videreutdanning for lærere er deltakere i prosjektet. Internt samarbeider vi med Avdeling for informasjonsteknologi, biblioteket og PULS (Pedagogisk utviklings- og læringssenter). Eksternt samarbeider vi med Os skole, Hjortsberg skole og Rødsberg skoler i Halden, samt Inspiria Science Center. 

Blogg

DigiLU har en egen blogg, der de ulike deltakergruppene deler sine erfaringer og refleksjoner og gir tips til undervisning i en digital skole. 

Kontaktpersoner

Har du spørsmål til DigiLU kan du ta kontakt med en av prosjektlederne. 

Deltakere

Emneord: pfdk, digitale verktøy i undervisning
Publisert 18. juni 2018 15:29 - Sist endret 20. nov. 2018 09:13