DigiLU - Digitalisering i Lærerutdanningene

Kort om DigiLU - Digitalisering i Lærerutdanningene

Høgskolen i Østfold satser på moderne fremtidsrettet lærerutdanning. Dette prosjektet vil heve den profesjonsfaglige digitale kompetanse til både ansatte, lærere i praksisfeltet og studenter.

Prosjektet finansieres av Kunnskapsdepartementet med 18 mill kr over perioden 2018 - 2020. DigiLU er høgskolens største prosjekt finansiert av eksterne midler.

Kontakt

Aktuelt

 • who-when-why Kick off! Digital dømmekraft 28. mars 2019

  Denne våren jobber DigiLU-lærerne ved HiØ og lærerne ved de tre DigiLU-samarbeidsskolene med «digital dømmekraft». Det er et svært viktig område i utviklingen av en lærers profesjonsfaglige digitale kompetanse. Les mer om hva to av skolelederne sier om oppstarten og erfaringene så langt.

 • hege-ilka Førpremière: «Det lille ekstra» 18. feb. 2019
  Onsdag 13. februar hadde elever og lærere ved Os skole i Halden førpremière på filmer de har vært med å lage om arbeid med opphavsrett og "digital dømmekraft". Filmene er et resultat av første del av et samarbeidsprosjekt mellom høgskolens Avdeling for lærerutdanning og Kopinor.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Stemmer fra prosjektet

 • lfk2018kopi2 «Bøker kan aldri erstattes» 8. mars 2019

  Stemme: Marion Elisenberg, høgskolelektor i norsk, HiØ og Camilla Häbler, høgskolelektor i norsk, HiØ

  Grunnleggende lese- og skriveopplæring er et av de viktigste emnene i skolen. Utvikling av lese- og skriveevnen er komplekse læringsaktiviteter som innbefatter mange ferdigheter på ulike nivåer. Vi har i de siste årene sett endringer i hvordan begynneropplæringen i lesing og skriving foregår. Mange norske seksåringer bytter ut blyanten med nettbrett i den første lese- og skriveopplæringen, og mange lærere tar i bruk ulike applikasjoner i begynneropplæringen.

 • gitte-monica Hva skal vi med alle disse dingsene? 11. feb. 2019

  STEMME: Gitte Cecilie Motzfeldt, Førstelektor Samfunnsfag, HiØ & Monica Nordbakke, Høgskolelektor Matematikk, HiØ - 06. feb. 2019

Ressurser for kompetanseheving

Er du lærer i skole eller høyere utdanning og gjerne vil ha tilgang til ressursene vi bruker for kompetanseheving her ved HiØ og hos våre samarbeidsskoler?