Kjersti E. Lien Holte

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608109
+4741611201
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Skolen som arena for å fremme god livskvalitet hos barn og unge.

I min forskning er jeg opptatt av hvordan håp, mestring, emosjonell styrke og optimisme (psykisk helse) kan fremmes i samfunnet. Jeg er spesielt opptatt av hvordan dette kan gjøres på skoler i et tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktører og institusjoner og lokalmiljøet.

Sammen med min kollega Espen Marius Foss leder jeg et aksjonsforskningsprosjekt som heter Mestring og mening på Frederik II videregående skole i Fredrikstad. Der tester vi ulike former for medvirkning, styrkebasert skoleutvikling, gjenopprettende praksis og konflikthåndtering og mange andre ting. Prosjektet har som mål at skolen skal bli helsefremmende for både elever og ansatte. I den forbindelse er det et sterkt fokus på dybdelæring, inkludering og trivsel. Prosjektet er finansiert av Østfold fylkeskommunes folkehelseavdeling og Høgskolen i Østfold. Det startet i 2017 og avsluttes våren 2021.

Mestring og mening Østfold fylkeskommune folkehelseavdelingen

Leksebevisste skoler er viktig for god livskvalitet

Jeg har forsket på hvorfor og hvordan lærere praktiserer lekser i barneskolen siden 2012. Dette er et arbeid som jeg har gjort sammen med studenter på grunnskolelærerutdanningene, praksisskoler og kolleger på avdeling for lærerutdanning. Det er en praksis som skoleledere, lærere og foreldre må ha et bevisst forhold til for at det ikke skal være en trussel mot en god barndom. Dora Thorhallsdottir samlet inn mer enn 24500 underskrifter for leksefri skole. I Sveits blir det folkeavstemning hvis det er samlet inn 25000 underskrifter. I Norge har disse blitt lagt i en skuff i kunnskapsdepartementet med kommentaren "Vi kan ikke diktere lærerne". Jeg er derfor engasjert meg i den offentlige debatten for å få økt bevissthet rundt leksepraksis. I forskningen min er jeg nå opptatt av å dokumentere det gode arbeidet som pågår på leksebevisste skoler rundt omkring i landet. 20.11 2018 etablerer vi det første landsdekkende nettverket for leksebevisste skoler.

Vitenskapelig artikkel om mulighetene for mer barnevennlig leksepraksis

Kronikk i Dagbladet om klassiske misforståelse om leksefrie skoler

Kronikk om fire kjennetegn på leksebevisste skoler

En kronikk for leksefrie skoler undertegnet av 11 ulike profesjoner

RØRE 6-19 prosjektet for god læring

Fysisk bevegelse, riktig mat, god søvn, opplevelse av mening og tilhørighet gjør elevene godt rigget for å lære på skolen. RØRE står for at elevene skal røre på seg, at de skal røre i gryta, bli berørt og røre i lokalmiljøet og er et prosjekt som skal styrke initiativ fra skoler og kompetanse om helsefremmende skoler. Østfold fylkeskommune fikk i 2016 26 millioner kroner fra sparebankstiftelsen til prosjektet RØRE 6-19 og jeg har blitt engasjert for å gjøre følgeforskning på dette.

Prosjektside

Sosial ulikhet i helse 

Sosial ulikhet i helse innebærer at personer som har lite utdanning, har lite penger eller arbeider nederst hierarkiet har kortere forventet levealder og systematisk er mer utsatt for dårlig livskvalitet på alle områder. Det er et klart problem som vi ikke har en kjent løsning på. (wicked problem). Tverrfaglig læring, diskusjon og dialog er derfor avgjørende for å komme nærmere gode løsninger. Østfoldhelsa har opprettet et lokalt fagråd om sosial ulikhet i helse som jeg er leder for. Vi møtes fire ganger i året og skriver ellers en del kronikker for å stimulere til dialog rundt dette.

Undervisning

Jeg underviser i pedagogikk og elevkunnskap og veiledning ved Avdeling for lærerutdanning.

På avdeling for helse og velferd var jeg emneansvarlig for kurset Ledelse og organisering av lokalt helsefremmende arbeid som er et valgfritt emne på Master i samordning av helse og velferdstjenester.

Jeg har også hatt undervisning på etterutdanningskurs i Psykososialt arbeid blant barn og unge, bachelor i arbeid og velferd og bachelor i sosialt arbeid.

Bakgrunn

Jeg er organisasjonspedagog med profesjonsstudiet i pedagogikk fra Universitetet i Oslo  (2001) og doktorgrad i arbeidsvitenskap fra Karlstads Universitet (2009).

Profesjonsstudiet i pedagogikk fra Universitetet i Oslo (2001)

Doktorgrad i arbeidsvitenskap (Organisasjon og ledelse) fra Karlstads Universitet(2009)

Har jobbet som Høgskolelektor og stipendiat ved Høgskolen i Østfold avdeling for Økonomi, samfunnsfag og språk fra 2002 til 2008.

Selvstendig næringsdrivende (konsulentbistand og foredrag) 2008 - 2010.

Førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning fra 2010 - 2016

Førsteamanuensis i samordning av helse og velferdstjenester Høgskolen i Østfold, avdeling for helse og velferd fra 2016 - 2019

Verv

Leder for Lokalt fagråd om sosial ulikhet i helse ved Høgskolen i Østfold.

Styremedlem i Hvaler arbeidssenter siden 2016.

Publikasjoner

 • Holte, Kjersti E. Lien (2016). Homework in Primary School: Could It Be Made More Child-Friendly?. Studia Paedagogica.  ISSN 1803-7437.  21(4), s 13- 33 . doi: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1568/1830
 • Holte, Kjersti E. Lien (2014). The prevalence of silence, In Christopher M. Branson & Steven Jay Gross (ed.),  Handbook of ethical educational leadership.  Routledge.  ISBN 978-0-415-85391-0.  10.  s 139 - 150
 • Holte, Kjersti E. Lien (2012). Communicating Risk in Cases of Suspected Child Abuse: What are the Hidden Silencing Mechanisms that Can Prevent Teachers from Reporting their Suspicions?, In Karen S. Patrick Knutsen; Sigmund Kvam; Peter Hans Langemeyer; Kåre Solfjeld & Anastasia Parianou (ed.),  Narratives of Risk: Interdisciplinary studies.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-2803-4.  19.  s 443 - 464
 • Holte, Kjersti Lien (2008). Uforpliktende forpliktelse : fleksibilitet forstått som tre motstridende formidlingsprosjekt i arbeidsorganisasjoner, I:  Perspektiv på arbetsvetenskapens klassiker.  Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet.  faglig_bok_institusjon.  s 24 - 35
 • Holte, Kjersti Lien (2003). Om å bli bedre i et lite rom, I:  Mellom plikt og rett - tanker om og arbeid med Kvalitetsreformen ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk.  Høgskolen i Østfold, Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk.  faglig_bok_institusjon.  s 27 - 34 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Holte, Kjersti Lien (2010). Praktisk oppfølging av sykemeldte: en håndbok for små og mellomstore bedrifter. Adekvat Info AS.  ISBN 9788276910841.  65 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Foss, Espen Marius & Holte, Kjersti E. Lien (2019). “Let’s end the depressing classrooms!": exploring scenography for wellbeing in high school.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2019). Helsefremmende Østfold skoler.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2019). Leksebevissthet i barneskoler.
 • Holte, Kjersti E. Lien & Foss, Espen Marius (2019). Open space workshop.
 • Sveen, Ole; Farholm, Anders; Holte, Kjersti E. Lien & Oseland, Harald (2019). Motivation, physical fitness, and vitality in 5th grade pupils taking part in physical activity classes organized by a local sport team.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018, 12. september). 30% vurdere å kutte ut lekser. [TV].  TV" nyhetsmorgen.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018). Concepitons of School as an arena to promote wellbeing - a whole school approach..
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018, 15. mai). Fagfolk for leksefri skole. [TV].  TV2 God morgen Norge.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018). Fire kjennetegn på en leksebevisst skole. Fredrikstad Blad.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018, 12. april). Forsker på lekser. [Radio].  NRK Østfold.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018, 13. juni). Kjersti og Tone fra Hvaler sa sin mening om lekser i kunnskapsdepartementet.  Fredrikstad Blad Nyhetssak.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018, 12. april). Leksefri Moss. [TV].  NRK Østfold.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018, 27. august). Leksefri skole?. [TV].  God Morgen Norge TV2.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018, 08. mai). Leksefri ungdomsskole. [Radio].  NRK P2 Nyhetsmorgen og Nyhetslunsj.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018, 12. juni). Lekser - bra eller en tvangstrøye?. [Radio].  Podkasten Lærerrommet Utdanningsforbundet.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018). Lekser har liten eller ingen effekt på læring. Fredrikstad Blad.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018, 08. mai). Lengre skoledag og leksefri på Hvaler. [TV].  NRK Østfold.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018). Skolens kraft i møte med komplekse samfunnsutfordringer..
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018). Sosial ulikhet i helse i Moss og Rygge.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018, 02. mars). Studio 2 Begrensning av lekser. [Radio].  NRK P2.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018). Vanlige misforståelser om lekser. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2018, 30. august). Vurderer leksefri skole. [TV].  NRK Østfold Nyhetssending.
 • Holte, Kjersti E. Lien & Foss, Espen Marius (2018). Anerkjennende kommunikasjon.
 • Holte, Kjersti E. Lien & Foss, Espen Marius (2018). Gjenopprettende prosesser.
 • Holte, Kjersti E. Lien & Foss, Espen Marius (2018). Gjenopprettende tilnærming til konflikt og digital mobbing.
 • Holte, Kjersti E. Lien & Foss, Espen Marius (2018). Mestring og mening på Frederik II videregående skole - brevundersøkelsen.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2017). Relasjoner og konfliktforståelse.
 • Holte, Kjersti E. Lien & Foss, Espen Marius (2017). How can schools develop as arenas to promote good mental health and wellbeing?.
 • Holte, Kjersti E. Lien & Sletten, Marina (2017). Snakk sammen da vel!. Fredrikstad Blad.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2016). Hvorfor skal vi ha lekser i grunnskolen?.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2016). På tide å tenke nytt om lekser. Fredrikstad Blad.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2015). Homework in elementary school and the need for educational leadership.
 • Arnesen, Anne-Lise; Dyrnes, Eva Martinsen & Holte, Kjersti E. Lien (2013). “I take one day at a time”. Aims and contradictions in support strategies for young people ‘at risk’ in vocational schooling: Symposium at ATEE conference 2013: Diversity and social justice as a challenge in future.
 • Arnesen, Anne-Lise; Dyrnes, Eva Martinsen & Holte, Kjersti E. Lien (2013). Special education – special risk? Troubling pathways to vocational competence for young people in upper secondary education.
 • Arnesen, Anne-Lise; Holte, Kjersti E. Lien & Dyrnes, Eva Martinsen (2013). “When One Door Shuts, Another Opens”! How Young People ‘At Risk’ Experience their Schooling towards a Vocational Career.
 • Arnesen, Anne-Lise; Nilsen, Sigmund Egil; Holte, Kjersti E. Lien & Dyrnes, Eva Martinsen (red.) (2013). Elevers vei mot yrkeskompetanse -tilrettelegging av opplæring (unntatt offentlighet).
 • Dyrnes, Eva Martinsen; Arnesen, Anne Lise & Holte, Kjersti E. Lien (2013). "I take one day at a time" Aims and contradictions in support strategies for young people "at risk" in vocational schooling, In Eystein Arntzen (ed.),  Educating for the future, 38th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Halden, 22th - 25th August, 2013.  Høgskolen i Østfold.  Abstract.
 • Dyrnes, Eva Martinsen & Holte, Kjersti E. Lien (2013). When vulnerability meets demands in vocational education - An ethnographic study of a small upper secondary school and the students`experiences.
 • Holte, Kjersti E. Lien & Dyrnes, Eva Martinsen (2013). I take one day at a time Young people "at risk" in vocational schooling envisioning their future career.
 • Holte, Kjersti E. Lien; Dyrnes, Eva Martinsen & Arnesen, Anne Lise (2013). Special education - special risk? Troubling pathways to vocational competence for young people at risk in upper secondary education, In Eystein Arntzen (ed.),  Educating for the future, 38th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Halden, 22th - 25th August, 2013.  Høgskolen i Østfold.  Abstract.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2012). Communicating Risk in Cases of Suspected Child abuse. Teahcers dilemmas.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2012, 24. september). Den tysta arbetsplatsen. http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=arbetsplats+tyst. [Radio].  Sveriges Radio.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2012). Giraffspråk i barnehagen.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2012). Giraffspråk i barnehagen!.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2012). Hvorfor tier ansatte om arbeidsrelatert kritikk?.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2012). Hvorfor tier ansatte om arbeidsrelatert kritikk?.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2011, 12. september). - Det mest lojale er å si fra.  Sykepleien.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2011). Be quiet! - When silence becomes a problem for ethical leadership.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2011). Hvorfor tier ansatte om arbeidsrelatert kritikk?.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2011). Hvorfor tier ansatte om arbeidsrelatert kritikk? Et innblikk i Hysjteoriene.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2011). Hvorfor tier ansatte om arbeidsrelatert kritikk? Om Hysjteoriene.
 • Holte, Kjersti E. Lien (2011). Praksisveiledning i profesjonsutdanning.
 • Holte, Kjersti Lien (2010). Behov for fri. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Holte, Kjersti Lien (2010). Hysj - Taushet om arbeidsrelatert kritikk.
 • Holte, Kjersti Lien (2009, 22. desember). Ansatte presses til taushet Ny studie: ansatte lærer at det ikke nytter å si fra.
 • Holte, Kjersti Lien (2009). Hysj En kritisk didaktisk relasjonsanalyse av Curriculum Silentium; den skjulte policyen for taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte. Vis sammendrag
 • Holte, Kjersti Lien (2009). Manglende pliktfølelse for jobben. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Holte, Kjersti Lien (2007). Uforvarende mobbing. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Holte, Kjersti Lien (2005). How can Labour Process Theory be usefull as a critical perspective on the Norwegian reform for social inclusion in working life?. Vis sammendrag
 • Holte, Kjersti Lien (2003). Fra mangfold til monokultur i Hvalers oppvekstmiljø. ?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:12 - Sist endret 3. okt. 2019 09:52