Ressursside for praksis ved PPU

Informasjon om praksis og Covid-19

Oversikt over samlingsuker og praksisperioder studieåret 2020/2021

Skikkethet

Politiattest

 

Vurderingskjemaer og emnebeskrivelser for praksis
-finn ditt kull i venstre kolonne, skjemaer til høyre

Kull Studieplan Emnebeskrivelser for praksis Vurderingsskjemaer
PPU heltid 20/21 Studieplan Periode 1, høst 2020
Periode 2, vår 2021
praksisrapport
godtgjøringsskjema
PPU deltid 20/22 Studieplan

Periode 1, høst 2020
Periode 2, vår 2022

praksisrapport
godtgjøringsskjema
PPU deltid 19/21 Studieplan Periode 1, høst 2019
Periode 2, vår 2021
praksisrapport
godtgjøringsskjema
PPU yrkesfag 20/22 Studieplan Periode 1, høst 2020
Praksis i ungdomsskole vår og høst 2021
Periode 2, vår 2022

praksisrapport periode

praksisrapport ungdomsskolepraksis
godtgjøringsskjema

PPU yrkesfag 19/21 Studieplan

Periode 1, høst 2019
Praksis i ungdomsskole vår  og høst 2020
Periode 2, vår 2021

praksisrapport periode

praksisrapport ungdomsskolepraksis

godtgjøringsskjema


Nasjonale bestemmelser for PPU for allmenne fag (PPU)

Nasjonale bestemmelser for PPU for yrkesfag trinn 8-13 (PPU yrkesfag)

Regler og retningslinjer for praksis

Til praksis-skoler

Til studenter

Til faglærere ved Høgskolen i Østfold

Andre dokumenter og nettsider

Kontaktpersoner ved PPU

Forsknings- og utviklingsarbeid

Les om forsknings- og utviklingsarbeidet/kunstnerisk utviklingsarbeid ved Avdeling for lærerutdanning, deriblant avdelingens tverrfaglige forskergrupper og høgskolens institusjonelle satsingområde SKuL - skole, kunnskap & lærerutdanning.

 

Publisert 26. juni 2018 13:43 - Sist endret 10. sep. 2020 07:48