Forkurs, realfagskurs, Y-veien og TRESS

Du søker opptak til spesialordninger for ingeniørutdanning ved Høgskolen i Østfold gjennom lokalt opptak. Søknaden registreres i Søknadsweb, og all nødvendig dokumentasjon lastes opp elektronisk i din søknad.

Søknadsweb åpner for søknadsregistrering til forkurs, Y-veien og TRESS 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars.

Søknadsweb åpner for søknadsregistrering til realfagskurs 1. september, og søknadsfristen er 1. oktober.

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning er et 1-årig tilbud til deg som ikke har generell studiekompetanse og ikke dekker de spesielle opptakskravene. Har du bestått to år av en yrkesfaglig utdanning (Vg2), fag-/svennebrev, eller grunnskole og fem års praksis, er du kvalifisert for opptak til forkurset. Ved bestått forkurs er du kvalifisert for opptak til bachelorstudier i ingeniørfag som søkes gjennom Samordna opptak. Hvis du består fullt forkurs, konkurrerer du i en egen forkurskvote i Samordna opptak. 

Har du generell studiekompetanse, men mangler realfagene for å kvalifisere for opptak til ingeniørutdanning, kan du søke opptak til realfagskurs.

Realfagskurs

Realfagskurs er et ½ -årig tilbud til deg som har generell studiekompetanse, men som ikke dekker de spesielle opptakskravene for opptak til ingeniørutdanning. Ved bestått realfagskurs er du kvalifisert for opptak til bachelorstudier i ingeniørfag som søkes gjennom Samordna opptak.

Y-veien

Y-veien er et tilbud for deg som har relevant yrkesfaglig utdanning med fag-/svennebrev fra Reform 94 eller Kunnskapsløftet og mimimum 12 måneder relevant praksis. Y-veien gir deg opptak til hele bachelorstudiet i ingeniørfag, og du skal ikke søke opptak gjennom Samordna opptak.

 

Tresemesterordningen (TRESS)

TRESS er et tilbud for deg har generell studiekompetanse, men som ikke dekker de spesielle opptakskravene for opptak til ingeniørutdanning. TRESS gir deg opptak til hele bachelorstudiet i ingeniørfag, og du skal ikke søke opptak gjennom Samordna opptak.

 

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 6. juni 2019 10:22