Morten Asmyhr

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608854
Study place
Fredrikstad
Office nr.
-

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Gulbrandsen, Tove Anita; Myhre, Kristin; Asmyhr, Morten & Bjørknes, Gerd (2018). Seksjonslederes vurdering av praksisstudier for bachelor- og videreutdanningsstudenter i sykepleie: tilrettelegging og gjennomføring av praksisstudier med god kvalitet - en utfordring for seksjonsledere ved et somatisk sykehus. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  8(1), s 75- 84 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2018-01-07
 • Asmyhr, Morten (2011). Om vurdering av essaybesvarelser i høyere utdanning - en studie av vurderer-reliabilitet. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  34(4), s 18- 34
 • Asmyhr, Morten (1994). Noen læreres erfaringer med deltakelse i prosjektet sett i relasjon til teorier om taus kunnskap, I:  Med iver og lyst : beskrivelse og vurdering av et prosjekt om motivasjon i skolen.  Kapére.  ISBN 8299251850.  faglig_bok_forlag.  s 238
 • Asmyhr, Morten & Seljelid, Terje (1994). Noen læreres erfaringer med deltakelse i prosjektet sett i relasjon til teorier om taus kunnskap, I:  Med iver og lyst : beskrivelse og vurdering av et prosjekt om motivasjon i skolen.  Kapere.  faglig_bok_institusjon.  s 194 - 206

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:13 PM - Last modified June 12, 2018 4:13 PM