Veileder du studenter ute i praksis?

Gjennom deltidsstudiet «profesjonsrettet veiledning» gir vi deg den kunnskapen og de verktøyene du trenger i rollen som praksisveileder. Søknadsfristen er 1.mars!

Høgskolen i Østfold tilbyr deltidsstudiet "profesjonsrettet veiledning" med søknadsfrist 1.mars. (Illustrasjonsfoto: HiØ)

Studiet "profesjonsrettet veiledning" er en aktuell veilederutdanning for deg som er ansatt i helse- og sosialsektoren. Det tverrfaglige deltidsstudiet retter seg mot pedagoger og praksisveiledere både innenfor helse- og sosialfagsstudiene, barnehagelærere og lærere i grunnskole og videregående opplæring. Tidligere var målgruppen barnehagelærere og lærere, men fra og med i år vil dette studietilbudet være relevant også for deg som jobber i helse- og sosialsektoren. Gjennomført studium gir deg en en uttelling på 30 studiepoeng.

Mer om studiets oppbygging og hvordan du søker.

Søknadsfrist for dette studiet er 1.mars. 

Etterspurt fra sektoren

Tidligere har Avdeling for helse og velferd tilbudt veilederkurs over to dager to ganger i året, men tilbyr nå en utdanning du kan få faglig uttelling for. Studiet startet opp første gang høsten 2018.

- Dette er noe som har vært etterspurt fra sektoren, både fra sykehus og kommunehelsetjeneste. Ved Avdeling for helse og velferd har vi også hatt et ønske om å kunne tilby dette kompetanseløftet og, sier førstelektor Tove Gulbrandsen ved Avdeling for helse og velferd. 

Det har også kommet nasjonale føringer på at helse- og sosialsektoren bør tilby veilederutdanning.

- Studiet er en veilederutdanning på et faglig godt nivå. Det ligger på et masternivå noe som betyr at du kan få uttelling for det i et eventuelt masterløp, sier Gulbrandsen.

Sikrer et godt møte med profesjonene

Det nå tverrfaglige studiet er utviklet i samarbeid med Avdeling for lærerutdanning som i flere år har tilbudt studiet til utøvere innenfor eget praksisfelt. Undervisningen gjennomføres med to samlinger på høgskolens campus i Halden og en samling på campus i Fredrikstad.  

- Veiledningsteknikkene og metodikken er lik på tvers av sektorene så her får veiledere i helse- og sosialsektoren det samme utbyttet som lærerne som deltar, forklarer Gulbrandsen.

For søkere fra helse- og sosialsektoren gjelder følgende opptakskrav: Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng innenfor helse- og sosialfag, og minimum ett års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning. I tillegg er det et krav om relevant arbeidstilknytning i minimum 50 % stilling i studietiden.

Avdeling for helse og velferd har per i dag et stort og velfungerende praksisnettverk. Gulbrandsen er glad for å kunne tilby deltidsstudiet på 30 studiepoeng.

- Praksiskoordinatorer trenger veiledningsteori for å gi studentene et godt møte med de ulike profesjonene, sier hun.  

Les mer om alle våre studier på www.hiof.no/studier

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 1. feb. 2019 12:48 - Sist endret 1. feb. 2019 14:10