Høgskolen låner ut utstyr til nytt akuttmottak for koronasmittede

Sykehus og legevakt har behov for ekstra utstyr som følge av koronautbruddet. Høgskolen i Østfold låner ut eget medisinskteknisk utstyr for å møte det stadig økende behovet.

LÅNER UT LIVSVIKTIG UTSTYR: Inger Hjelmeland (t.h.) ved Senter for simulering og innovasjon har koordinert utlån av diverse medisinskteknisk utstyr til sykehuset og legevakten i forbindelse med den pågående koronakrisen. Her avbildet på senteret sammen med kollega Marian Bringa Arntsen. Foto: HiØ

Det er høgskolens Senter for simulering og innovasjon (SSI) som nå låner ut det utstyret som Sykehuset Østfold og legevakten har behov for i en ekstraordinær situasjon. Til vanlig er SSI en øvingsarena tilrettelagt for undervisning, tverrfaglig samarbeid, ferdighetstrening, simulering og egentrening. I tillegg til ulike simulatorer er senteret utstyrt med simulatorer, tekniske hjelpemidler, velferdsteknologisk utstyr, medisinskteknisk utstyr og utstyr for kommunikasjon og veiledning. 

Akkurat nå er det ingen aktivitet i senteret. På grunn av koronautbruddet besluttet regjeringen å stenge alle universitet og høgskoler fra 12. mars klokken 18.00. Høgskolen i Østfold har samlet all informasjon om koronaviruset på denne siden.

LÅNES BORT: Disse sengene som til daglig står på simuleringssenteret lånes nå bort til det nye akuttmottaket som skal ta imot koronasmittede. 

- I vårt ferdighets og simuleringssenter har vi mye moderne medisinskteknisk utstyr, og da vi fikk en forespørsel fra sykehus og legevakt om vi kunne bidra så sa vi selvsagt ja til dette. Høgskolen i Østfold ønsker å bidra med det vi kan for å hjelpe i den svært utfordrende situasjonen vi er i akkurat nå, forteller Inger Hjelmeland som er leder for SSI.

Har mer på lager

Noe av det første senteret lånte ut til Sykehuset Østfold var en respirator og flere medikamentpumper. I forbindelse med at legevakten oppretter et eget akuttmottak for koronasmittede pasienter, har høgskolen nå også stilt en rekke annet medisinskteknisk utstyr (og annet utstyr red.anm.) til sykehusets disposisjon. 

- Representanter fra legevakten og Værste har besøkt senteret og plukket ut utstyr de mener de vil ha behov for på det nye mottaket som etableres på Kråkerøy, forteller Hjelmeland.

KAN BLI MANGELVARE: Stetoskop brukes flittig i opplæringen ved simuleringssenteret og mange av disse lånes nå ut til akuttmottaket for koronapasienter. 

Listen over utstyr som senteret nå låner ut i forbindelse med etablering av akuttsenteret er lang og inneholder blant annet  senger, undersøkelsesbenk,stoler, krakker blodtrykksapparater, utstyrstraller, skjermbrett, sug, rullestoler og personløftere.

Ifølge Hjelmeland kan det bli aktuelt for høgskolen å bidra ytterligere i tiden fremover. 

- Vi har også sagt at vi har en del medisinsk forbruksmateriell som hansker, munnbind og smittefrakker dersom det skulle bli behov for dette, sier hun.

For generell informasjon om koronaviruset se Folkehelseinstituttets websider.

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 18. mars 2020 16:03 - Sist endret 18. mars 2020 16:03