Erna Haug

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608893
+4795215694
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Ramsdal, Helge Normann (2019). NAV: Virksomhetsbaserte team – redusert sykefravær?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  36(3), s 104- 119 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-03-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haug, Erna; Hjelmeland, Inger & Paulsen, Kirsti Marit Meum (2015). En god idè?: Bruk av fagring som metode for utvikling av kunnskapsbasert praksis i hjemmetjenesten til mennesker med utviklinghemming. Fontene forskning.  ISSN 1890-9868.  8(2), s 49- 62

Se alle arbeider i Cristin

 • Haug, Erna & Paulsen, Kirsti Meum (2007). Mellom fag, forvaltning og politikk i helse- og sosialtjenesten : en problembasert introduksjon for studenter. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215009193.  159 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Fineide, Mona Jerndahl & Haug, Erna (2020). Achieving horizontal and vertical integration in local services - creating sustainable mechanisms?.
 • Fineide, Mona Jerndahl; Hansen, Gunnar Vold & Haug, Erna (2019). How does a new working method in the Norwegian Labour and Welfare Organization(NAV) succeed in reducing sick leave rates?. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  19(4), s 169- 170 . doi: http://doi.org/10.5334/ijic.s3169
 • Fineide, Mona Jerndahl; Hansen, Gunnar Vold & Haug, Erna (2019). How does a new working method in the Norwegian Labour and Welfare Organization(NAV) succeed in reducing sick leave rates?.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Haug, Erna (2019). Competing Institutional Logics; Professionals and management experiences during care transitions between hospital and local services. Vis sammendrag
 • Fineide, Mona Jerndahl & Haug, Erna (2019). Sirkulære prosesser - utfordringer når ulike institusjonelle logikker møtes i behandling av mennesker med dobbeltdiagnoser.. Vis sammendrag
 • Haug, Erna (2019). Program for the second meeting of the Nordic Research Network on Supported Employment.
 • Haug, Erna & Nilsen, Berit Eivi (2019). Læringssystem i NAV-kontor: Et virkemiddel for mer kunnskapsbasert praksis i NAV-kontor.
 • Haug, Erna & Tangnæs, Elin (2019). Samarbeid – en forutsetning for å lykkes med arbeidsinkludering?.
 • Haug, Erna & Tangnæs, Elin (2019). Videreutdanning i Arbeidsinkludering og Supported Employment.
 • Hansen, Mette Tindvik; Haug, Erna; Weise, Stephan M.; Rostad, Line Marie Sahlin; Lugo, Ricardo & Hjelmeland, Inger (2018). Simulering som pedagogisk metode i konfliktdempende kommunikasjon – samarbeid mellom Sykehus i Østfold HF og Høgskolen i Østfold.
 • Hansen, Mette Tindvik; Haug, Erna; Weise, Stephan M.; Rostad, Line Marie Sahlin; Lugo, Ricardo & Hjelmeland, Inger (2018). Simulering som undervisningsmetode i konfliktdempende kommunikasjon..
 • Haug, Erna (2018). Kompetanse for å være jobbspesialist og Gode grep for kunnskapsutvikling.
 • Haug, Erna (2018). Ledelse og fagutvikling innenfor Supported Employment. Vis sammendrag
 • Haug, Erna (2018). Supported Employment.
 • Haug, Erna & Hjelmeland, Inger (2018). Arbeidsinkludering i NAV: Hvordan få til et likeverdig samarbeid mellom Høgskolen og NAV i utvikling av simulering?. Vis sammendrag
 • Ramsdal, Helge Normann; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Hansen, Gunnar Vold (2018). Tidlig ute og tett på. Evaluering av virksomhetsorganiserte team som ledd i NAV-Østfolds deltakelse i prosjektet "Ned med sykefraværet - IA ledelse 2.0". Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 1.
 • Haug, Erna & Nilsen, Berit Eivi (2017). Evaluering av utprøving av læringssystemet i fire NAV-kontor.
 • Haug, Erna & Nilsen, Berit Eivi (2017). Læring og kompetanseutvikling i morgendagens NAV.
 • Haug, Erna & Nilsen, Berit Eivi (2017). Læringssystem for NAV-kontor. Et virkemiddel for en mer kunnskapsbasert praksis?.
 • Haug, Erna; Nilsen, Berit Eivi & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor Evaluering av utprøving av Læringssystem i fire NAV-kontor.
 • Haug, Erna; Nilsen, Berit Eivi & Tangnæs, Elin (2017). Presentasjon av forskningsresultater fra KLAR-prosjektet: Supported Employment og Læringssystem i NAV-kontor.
 • Haug, Erna; Nilsen, Berit Eivi & Tangnæs, Elin (2017). Supported Employment i NAV-kontor - arbeidstaker og arbeidsgivererfaringer Læringssystem som verktøy for kunnskaps- og kompetanseutvikling i NAV-kontor - erfaringer fra 4 NAV-kontor.
 • Haug, Erna; Nilsen, Berit Eivi; Tangnæs, Elin & Paulsen, Kirsti Marit Meum (2017). Vedlegg 1 til sluttrapporten fra Praksis og kunnskapsutvikling i NAV kontor Supported Employment, Veileder for NAV-kontor.
 • Haug, Erna; Nilsen, Berit Eivi; Tangnæs, Elin; Paulsen, Kirsti Marit Meum & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor Rapport om brukernes stemme.
 • Haug, Erna; Tangnæs, Elin & Nilsen, Berit Eivi (2017). Erfaringer med Supported Employment som metode for arbeidsinkludering i NAV-kontor; sett fra et Arbeidstaker- og et Jobbveilederperspektiv..
 • Haug, Erna; Tangnæs, Elin; Nilsen, Berit Eivi & Paulsen, Kirsti Marit Meum (2017). Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor Sluttrapport fra KLAR-prosjektet 2013 - 2016.
 • Nilsen, Berit Eivi & Haug, Erna (2017). Kunnskap og kompetanseutvikling i NAV - Nye muligheter.
 • Nilsen, Berit Eivi & Haug, Erna (2017). Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor Læringssystem for kompetanseutvikling i NAV-kontor - En veileder.
 • Haug, Erna (2016). Prosjektseminar Østfold 2016 SE i NAV-kontor Erfaringer og resultater.
 • Haug, Erna (2016). Skriftlig bidrag til Østfold Prosjektkatalog 2016 Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor..
 • Haug, Erna (2016). Supported Employment i NAV-kontor. Presentasjon av resultater fra intervjuer med jobbveiledere og arbeidssøkere.
 • Haug, Erna (2016). Supported Employment og Læringssystem i NAV-kontor. Presentasjon av foreløpige forskningsresultater.
 • Haug, Erna (2016). Utprøving av nye metoder for arbeidsinkludering i NAV-kontor..
 • Haug, Erna; Ebeltoft, Christian & Tangnæs, Elin (2016). Er det mulig å jobbe Supported Employment i NAV?.
 • Nilsen, Berit Eivi & Haug, Erna (2016). Ta kunnskap i Bruk.
 • Haug, Erna & Ebeltoft, Christian (2015). Kunnskapsbasert praksis i NAV-kontor; Læringssystem og Supported Employment.
 • Haug, Erna & Ebeltoft, Christian (2015). Kunnskapsbasert praksis i NAV-kontor: Læringssystem og Supported Employment.
 • Haug, Erna (2014). Kunnskapsbasert praksis i NAV-kontor.
 • Haug, Erna (2014). Kunnskapsbasert praksis i NAV-kontor: Et læringssystem.
 • Haug, Erna (2014). Presentasjon av Fylkesprosjektene i Buskerud og Østfold.
 • Haug, Erna; Nilsen, Berit Eivi & Ebeltoft, Christian (2014). NAV - En innovasjonsorientert virksomhet som utfordrer profesjonelles egen kunnskap. Vis sammendrag
 • Haug, Erna; Nilsen, Berit Eivi & Ebeltoft, Christian (2012). A study of how professional social workers discuss and evaluate the need for knowledge and compentence in their own field of work.
 • Haug, Erna; Nilsen, Berit Eivi & Ebeltoft, Christian (2012). Profesjonsutdanningene i spenningsfeltet mellom akademisk kunnskap og yrkesrettet handlingskompetanse. Samarbeid om profesjonell praksis (SOPP).
 • Haug, Erna & Ebeltoft, Christian (2011). Prosjket SOPP - Samarbeid om profesjonell praksis.
 • Haug, Erna; Ebeltoft, Christian & Nilsen, Berit Eivi (2011). SOPP - Samarbeid om profesjonell praksis.
 • Haug, Erna; Ebeltoft, Christian & Nilsen, Berit Eivi (2011). SOPP - Samarbeid om profesjonell praksis.
 • Haug, Erna; Ebeltoft, Christian & Nilsen, Berit Eivi (2011). SOPP - Samarbeid om profesjonell praksis FOU-samarbeid mellom tre ansatte på ABSV-utdanningene.
 • Haug, Erna & Paulsen, Kirsti Meum (2011). Kunnskapsbasert praaksis.
 • Haug, Erna & Hjelmeland, Inger (2010). Studentaktive undervisningsformer Vernepleie deltid "å vi må jo være der jo". Vis sammendrag
 • Haug, Erna & Hjelmeland, Inger (2010). Studentaktive undervisningsmetoder og veiledning i undervisning av deltidsstudenter på vernepleierutdanningen: prosjketrapport prosjketperiode 2006 - 2008. Vis sammendrag
 • Haug, Erna; Hjelmeland, Inger & Paulsen, Kirsti Meum (2010). Etablering av fagringer i to norske kommuner : prosjektrapport kunnskapsbasert praksis : prosjektperiode2008-2009. Vis sammendrag
 • Haug, Erna; Hjelmeland, Inger & Paulsen, Kirsti Meum (2010). Utvikling av kunnskapsbasert praksisgjennom etablering av fagringer.
 • Haug, Erna & Paulsen, Kirsti Meum (2010). Evaluering av studentaktive undervisningsformer i vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Vis sammendrag
 • Haug, Erna & Paulsen, Kirsti Meum (2010). Evaluering av studentaktive undervisningsformer i vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Østfold.
 • Haug, Erna & Paulsen, Kirsti Meum (2010). Studentaktive undervisningsformer.
 • Paulsen, Kirsti Meum; Hjelmeland, Inger & Haug, Erna (2010). To-spann i hjemmetjenesten til mennesker med utviklingshemming : prosjektrapport kunnskapsbasert praksis : prosjektperiodejanuar-april 2009. Vis sammendrag
 • Paulsen, Kirsti Meum; Hjelmeland, Inger & Haug, Erna (2010). Utvikling av kunnskapsbasert praksis ved bruk av to-spann modellen.
 • Haug, Erna (2009). Rapport fra arbeid med studentaktiv FoU 2006-2007 : tema for FoUarbeidet: tilrettelegging av det kommunale tjenestetilbudet til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier TaKT.
 • Haug, Erna; Hjelmeland, Inger & Paulsen, Kirsti Meum (2009). Erfaringer med kunnskapsbasert praksis gjennom etablering av fagringer og to-spann modell i kommunal boveiledertjeneste/hjemmetjeneste for mennesker med utviklingshemming. Vis sammendrag
 • Haug, Erna (2003). Brukererfaringer fra en Daghøgskole.
 • Haug, Erna (2003). Brukererfaringer fra en Daghøgskole.
 • Haug, Erna (2003). Fra begrensninger til muligheter : en kvalitativ studie av langtidsbrukere av sosialtjenesten og deres muligheter etter gjennomføringen av et tilrettelagt tilbud som Daghøgskolen.
 • Haug, Erna (2003). Gjesteforelesning: Evaluering av Daghøgskolen.
 • Haug, Erna (2003). Gjesteforelesning: Fra begrensinger til muligheter.
 • Haug, Erna (2003). Gjesteforelesning: Fra begrensninger til muligheter.
 • Haug, Erna (2003). Grensesetting i hjemmebaserte tjenester.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endret 26. apr. 2019 13:20