Edgar Bostrøm

Avdeling for informasjonsteknologi
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608246
+4790012142
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

 • Systemutvikling, IT og organisasjon,
  rammebetingelser, metoder og teknikker, IT & organisasjon/ledelse, samfunnsinformatikk, IT & etikk etc. 
  Bl.a. medforfatter til boken "Informasjonsteknologi - Systemutvikling", (1996/1998/2003/2004), (4. utg: ISBN 82-05-32841-2), for videregående skole, på Gyldendal Norsk Forlag
 • Databaser,
  laget spesifikasjoner for ulike systemer og laget databaser for flere firmaer, se arbeidserfaring, og har undervist mye i dette faget de siste årene. I tillegg til brukerveiledninger etc. har jeg også skrevet et par rapporter innen databaser.
 • Datamodellering, 
  et fagområde som hører inn under både systemutvikling og databaser. Har bl.a. utviklet datamodelleringsverktøyet Modelator, som er i bruk ved mange bedrifter og undervisningsinstitusjoner. Også hovedansvarlig bak tilhørende brukerveiledning, Minikurs i Modelator (ISBN 82-91915-40-7 Norsk, ISBN 82-91915-10-5 Engelsk). En spesialtilpasset versjon av Modelator, kalt "DataEase Model Manager", inngikk i versjon 5 av databaseutviklingsverktøyet DataEase.
  Har skrevet boken "Datamodellering - praksis og teori", 1999, (ISBN 82-91915-21-0), dessuten flere mer tekniske rapporter om emnet.
 • Informatikkfaget og undervisning (informatikkdidaktikk), 
  med særlig interesse IT-faget i videregående skole. Har laget en rekke rapporter om dette, spesielt ifm. læreplaner, se under skriftlige arbeider. Har også bl.a. undervist i informatikkdidaktikk ved Høgskolen i Buskerud og Universitetet i Oslo, se arbeidserfaring.Var i 2005 leder for gruppen som utarbeidet planene i faget informasjonsteknologi i videregående skole.
 • Annet: matematikk/didaktikk, didaktikk generelt, læreplanteori, jf. rapport (innen pedagogikk).
 • Se ellers liste over skriftlige arbeider/publikasjoner.

Kan gjerne tenke meg FoU-samarbeide med personer med noen av de samme interesseområdene.

Undervisning

 • Databaser
 • IT og ledelse
 • Store Datamengder
   

Bakgrunn


Lavere grad:

1975-1978

Cand.mag. i realfagUniversitetet i Oslo

• informatikk

• matematikk/statistikk

• noe kjemi

1988 

Cand.mag. i TF/UV/SV-fagUniversitetet i Trondheim (nå NTNU) / Universitetet i Oslo
• kristendomskunnskap
• pedagogikk
• noe sosiologi m.m


Høyere grad / kompetansevurdering:

1984

Hovedfag i informatikk (Cand.scient.)Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
Avhandling: "Numerisk analyse i videregående skole" (oppgaven ligger i grenseland mellom informatikk, matematikk og pedagogikk).

1994

Førsteamanuensiskompetanse i informatikk
bl.a. på grunnlag av utvikling av og teori rundt datamodelleringsverktøyet Modelator.

2004 Mastergrad i pedagogikk (M.Ed.)Norsk Lærerakademi, Bergen.
Avhandling: "Læreplanene i faget Informasjonsteknologi i videregående skole"

2007

Mastergrad i kristendomskunnskap (M.A.), Menighetsfakultetet, Oslo

Avhandling: "Konfirmantmateriale i norske kirkesamfunn. En analyse av innhold, konfesjonalitet og overordnet pedagogisk utforming".

 

Yrkesrettete studier:

1978/9 

Praktisk-pedagogisk utdannelseHøyskolen i Østfold (den gang Halden Lærerhøgskole)  ==> adjunkt / lektorkompetanse

2001-2002

Praktisk-kateketisk utdannelse (semesteremne i praktisk teologi, semesteremne i kateketikk) Menighetsfakultetet, Oslo.  Viglet til kateket i Kjølstad kirke, januar 2008.

2012 Praktisk-teologisk utdannelseMenighetsfakultetet, Oslo. Ordinert til prest i Sarpsborg kirke, mars 2013.

 

Arbeide etc.

1974/5 + 1978/9 Lærer i grunnskolen (Råde Ungdomsskole, Karlshus barneskole, Valaskjold Ungdomsskole)
høst 1979 Lærer i videregånde skole (St. Olav v.g.s., Sarpsborg), realfag
1979/80 Sivilarbeider, Blåkorshjemmet Ørmen, Fredrikstad
1980 - Ansatt ved Høgskolen i BuskerudHønefoss  (tidl. SLHK), fra 1994 som førsteamanuensis, med undervisning i systemutvikling, databaser, programmering, numeriske metoder, matematikk, statistikk, samt fagdidaktikk i informatikk og matematikk og i pedagogikk. På hovedfag/master-nivå: undervisning i systemutvikling og i databaser, samt veiledning av hovedfagsavhandlinger. Sammen med kollegaer har jeg holdt over 50etterutdanningskurs, mest for IT-lærere i videregående skole. Mesteparten av tiden har jeg arbeidet ved HiBu på deltid, i de siste årene kun i liten stillings%.
1988 -2008 Ansatt i MetodeData a.s., Fredrikstad (tidl. Kolsås), med planlegging, programmering, firmaledelse og salg av datamodelleringsverktøyet Modelator, også dette på deltid. Systemet er i bruk i en rekke firmaer, høyskoler og videregående skoler, og gir bl.a. mulighet for automatisk fremmednøkkelgenerering og -vedlikehold når modellen endres, samt for automatisk generering og reversering av databaser. I tillegg har jeg utført en del eksternt konsulentarbeide og kurs i MetodeDatas regi.
1996 -  Ansatt ved Høgskolen i Østfoldavdeling for informasjonsteknologi, som førsteamanuensis. 1996-2005 jobbet jeg ved dataingeniørutdannelsen i Sarpsborg, fra 2005 ved den samlokaliserte avdelingen i Halden. Fag: databaser, IT og ledelse m.m. I tillegg har jeg gjort noen konsulentjobber (kravspesifikasjoner m.m.) for høyskolen. Også på HiØ jobber jeg på deltid - det er faktisk trivelig å veksle mellom ulike arbeidssteder og -situasjoner!
2006 høst Kateketvikar, Fredrikstad domprosti, 50% stilling.
2007 høst - 2011 høst Kateket, Sarpsborg Menighet, med særlig ansvar for konfirmanter. 50% stilling.
2013 - Div. mindre prestevikariater/deltid.
Annen undervisning I tillegg har jeg bl.a. undervist i informatikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo (ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling og Institutt for Informatikk) 7 semestre og i databaser ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) 4 semestre. 

Diverse

 • Kompetansevurdering ved stillingsansettelse eller opprykk ved flere høgskoler, sensoroppdrag (inkl. hoved / masteroppgaver), gjesteforelesninger, konferanseforedrag både i akademisk og næringslivs-sammenheng etc.

 • Laget spesifikasjoner for ulike systemer og laget databaser for flere firmaer, bl.a. for miljøovervåking av havbunnen rundt oljeplattformer for Det Norske Veritas og et prosjekthåndteringssystem for et av de største firmaene innen vannkraftanlegg, Andritz VaTECH Energi a.s. (tidl Møller Energi a.s.).

 • Laget i sin tid (1983) et eget lite databasesystem, kalt Minibase, for Nord-maskiner, som ble brukt til undervisning i fagområdet i videregående skole. Systemet er naturligvis uaktuelt i dag.

 • Leder av gruppa som laget utkast til nye læreplaner i informasjonsteknologi for videregående skole ("Kunnskapsløftet",  2005), se referanse til plan og tilhørende utarbeidet rapport under skriftlige arbeider. Jeg var også medlem av gruppa som laget utkast til læreplaner i IT for samfunnsfag for videregående skole.

 • "Reviewer" i forbindelse med bøker i informatikk (bl.a. bok for COOL-prosjektet, Fjuk et.al.: "Comprehensive Object-Oriented Learning: The Learner's Perspective", ISBN: 8392233743).

 

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Bostrøm, Edgar; Garder, Helge Rohde; Næss, Magnus Olstad; Syversen, Øyvind & Veien, Per Christian (2018). Hva arbeider tidligere IT-studenter ved Høgskolen i Østfold med, og hvor relevant har utdanningen deres vært for nåværende jobbsituasjon?. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.  ISSN 1892-0748.  26(1) Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar & Berntsen, Kristina Rakneberg (2017). ITILs effect on organizational culture, worklife and success from the employee perspective.. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.  ISSN 1892-0748.  25(1) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bostrøm, Edgar; Bø, Ola; Langmyhr, Dag & Rydland, Terje (2009). Hva er behovet for kompetanseheving hos IT-lærerne i dagens videregående skole?, I: Trond Aalberg (red.),  Norsk Informatikk Konferanse 2009.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2491-7.  Kapittel.  s 121 - 129 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Kolderup, Erik; Nilsen, Thore; Bostrøm, Edgar & Bostrøm, Edgar (2004). Systemutvikling Informasjonsteknologi Modul 2A. Gyldendal.  ISBN 8205328412.  246 s. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar; Kolderup, Erik & Nilsen, Thore (2003). Systemutvikling : modul 2A. Gyldendal undervisning.  ISBN 8205312273.  246 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bostrøm, Edgar (2018). Databaser - praksis og teori - 2019.
 • Bostrøm, Edgar (2017). Databaser - praksis og teori. Kompendium..
 • Bostrøm, Edgar (2016). Big data - hva er det og hvordan kan det relateres til videregående skole?.
 • Kaufmann, Odd Tore; Bostrøm, Edgar & Berntsen, Kristina Rakneberg (2016). Programmering i matematikkundervisningen.
 • Bostrøm, Edgar (2010). Digital competence or just use?.
 • Bostrøm, Edgar; Bø, Ola; Langmyhr, Dag & Rydland, Terje (2009). Hva er behovet for kompetanseheving hos IT-lærerne i dagens videregående skole?.
 • Bostrøm, Edgar & Langmyhr, Dag (2009). IT-lærerne i Norge: utdanning, bakgrunn og kompetansebehov. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar; Bostrøm, Edgar; Bø, Ola; Bø, Ola; Langmyhr, Dag & Rydland, Terje (2008). Informasjonsteknologifaget og skoleverket : en bakgrunn og handlingsplan for Norsk informatikkråd How information technology is taught in Norwegian schools : a background and strategy for the Norwegian Informatics Council. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar & Bostrøm, Edgar (2007). Bruk av digitale verktøy : forståelse eller instrumentalisme?. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar & Bostrøm, Edgar (2007). IT-fagene i videregående skole etter kunnskapsløftet. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar & Bostrøm, Edgar (2007). Konfirmantmateriale i norske kirkesamfunn : en analyse av innhold, konfesjonalitet og overordnet pedagogisk utforming. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar & Bostrøm, Edgar (2007). Læreplanene i Informasjonsteknologi 1 og 2. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar (2006). Hva skjedde med læreplanene i informasjonsteknologi i videregående skole?. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar (2006). Læreplanene i faget informasjonteknologi etter Kunnskapsløftet. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar (2006). Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet : del 2. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar; Bostrøm, Edgar & Isnes, Anders (2006). Nye læreplaner for programfaget informasjonsteknologi 1 og 2 og IKT for programområdet Samfunnsfag og økonomi. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar (2005). Reviderte læreplaner i faget informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet: Bakgrunn og kommentarer. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar (2004). Felles læreplanutvikling : hurtigsnekring eller kontinuerlig organisasjonsutvikling? Og: Internett som arene for kontinuerlig læreplanutvikling.
 • Bostrøm, Edgar & Bostrøm, Edgar (2004). Læreplanene i faget Informasjonsteknologi i videregående skole. Masteravhandling i pedagogikk. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar & Bostrøm, Edgar (2004). Læreplanene i informasjonsteknologi i videregående skole.
 • Bostrøm, Edgar (2003). Coad / Yourdon's model vs. UML - a comparison. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar (2003). Experiences from model based Informatics teaching using ER-modeling. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar (2001). Informasjonsteknologi i videregående skole - en faglig og didaktisk analyse av læreplanene etter Reform 94. Vis sammendrag
 • Bostrøm, Edgar (2001). Informasjonstekonologi i videregående skole : en faglig og didaktisk analyse av læreplanene i faget etter Reform 94.
 • Bostrøm, Edgar (1999). Dataingeniørstudentene - 3/4 år etter. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:14 - Sist endret 5. sep. 2018 11:04